Found 2534 results


Proceedings

Logo Firmy
2/2023 2/2023- Zakup i doistawa cytostatyków (ID 719216)
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Current proceedings: 24-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
ZP/GM/4/2023 Dostawa gazów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach (ID 724957)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Current proceedings: 24-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
12/FZ/2023 Zapytanie o cenę na dostawę tonerów (ID 724929)
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Current proceedings: 24-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
03/2023 Sukcesywna dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych (ID 717227)
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Current proceedings: 24-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
ZP.271.3.2023 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Steblewo” (ID 723668)
Gmina Suchy Dąb

Current proceedings: 24-02-2023 09:15:00
Logo Firmy
Szp/ZP–001/2023 Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego (ID 718033)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Current proceedings: 24-02-2023 09:15:00
Logo Firmy
DZp.380.3.3.2023.DPr.39 Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki Sporządziła: Ewelina (ID 725000)
SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych W Rybniku

Current proceedings: 24-02-2023 09:30:00
Logo Firmy
1/I/2023/WP Konserwacja sieci wydzielonej oświetlenia ulicznego w Katowicach w 2023r (ID 711371)
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Current proceedings: 24-02-2023 09:55:00
Logo Firmy
PO.271.3.2023 Dostawa systemu ramanowskiego z mikroskopem do badania submikronowej struktury próbek oraz określania typu węgla (ID 721455)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Current proceedings: 24-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
4/ZP/PROM/2023 Kompleksowa organizacja ceremonii otwarcia i zamknięcia III Igrzysk Europejskich 2023 (ID 717701)
Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o.

Current proceedings: 24-02-2023 10:00:00
All Proceedings...