Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GRZ/262/138-ST/2022 Dostawa w leasingu operacyjnym elektrycznego samochodu osobowego

PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Department: Dział Rozwoju
Deadlines:
Published : 17-08-2022 13:49:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa w leasingu operacyjnym elektrycznego samochodu osobowego 

Dokumentacja przetargowa została zamieszczona w załącznikach do postępowania.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Przetarg prowadzony jest w oparciu o "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej" 

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 17.00
- tel. 22 101 02 02
- e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 SWZ.docx docx 62.15 2022-08-17 13:49:00 Proceeding
02 Przedmiot zamówienia.docx docx 14.68 2022-08-17 13:49:00 Proceeding
pismo nr 206 zamknięcie postępowania.docx docx 2462.55 2022-10-06 10:29:47 Public message

Announcements

2022-10-06 10:29 PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska Zawiadomienie o zamknięciu postępowania.

pismo nr 206 zamknię [...].docx

2022-09-29 14:17 PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - W tym miejscu należy załączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami Specyfikacji, stanowiące ofertę Wykonawcy Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Zgodnie z zapisami Specyfikacji, każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa winna być zamieszczona w odrębnym pliku i określać przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 630