Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Całodzienne wyżywienie dla osób zatrzymanych w PDOZ oraz w Policyjnej Izbie Dziecka dla garnizonu opolskiego.

Magdalena Mierzwiak
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Department: Wydział zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 15-09-2022 10:09:00
Placing offers : 29-09-2022 10:06:00
Offers opening : 29-09-2022 10:11:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.W związku z koniecznością zabezpieczenia całodziennego wyżywienia dla osób zatrzymanych w Policyjnych Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz w Policyjnej Izbie Dziecka, Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zaprasza do złożenia oferty.

 

Informacje dla Przyjmującego zamówienie:

 

- łączna dzienna wartość energetyczna posiłków dla osób powyżej 18 roku życia nie mniej niż 2600 kcal, a w przypadku kobiet w ciąży     i osób poniżej 18 lat 3200 kcal;

- całodzienna stawka żywieniowa obejmuje 100% kwoty w rozbiciu na: śniadanie i kolacja po 30 %, obiad 40 %; 

 

- posiłki muszą być pakowane w termicznych opakowaniach jednorazowych zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz odpowiednio porcjowane i gotowe do wydania zatrzymanym;

 

- cena jednego posiłku uwzględnia wartość łącznie z należnym podatkiem VAT, kosztem dostawy, przyrządzeniem oraz naczyniami  jednorazowymi i sztućcami jednorazowymi z polipropylenu ( PP ), w którym posiłek będzie dostarczany;

- ilość posiłków będzie uzależniona od ilości osób zatrzymanych w danym dniu;

 

- odbiór posiłków odbywać się będzie w dni robocze, niedziele oraz święta w godzinach
7:00-18:00 odpowiednio :

a) śniadanie 7:00 – 8:00

b) obiad       12:00 – 13:00

c) kolacja     17:00 – 18:00;

Zasady odbioru lub dostarczenia posiłków:

- gdy punkt odbioru lub dostarczenia posiłków (restauracja/ placówka/ lokal gastronomiczny) znajduje się w odległości do 5 km od siedziby Komendy Powiatowej Policji/Komendy Miejskiej Policji oraz KWP Policyjnej Izby Dziecka - Zamawiający sam we własnym zakresie odbierze posiłki;

 

- gdy punkt odbioru lub dostarczenia posiłków (restauracja/ placówka/ lokal gastronomiczny) znajduje się powyżej 5 km od siedziby Komendy Powiatowej Policji/Komendy Miejskiej Policji oraz KWP Policyjnej Izby Dziecka - Przyjmujący zamówienie dostarcza posiłki własnym transportem do tego przystosowanym na własny koszt. Posiłki muszą być dostarczone w opakowaniach jednorazowych, zapewniając właściwą ochronę i temperaturę oraz odpowiednio porcjowane i gotowe do wydania osobom zatrzymanym;


- w celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie przedkładał Przyjmującemu zamówienie z wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie posiłków;

 

- ogólną wartość całodziennego  wyżywienia z dołączonego formularza ofertowego należy wpisać obok zadania dotyczącej konkretnej Komendy Powiatowej Policji/ Komendy Miejskiej Policji oraz KWP Policyjnej Izby Dziecka

 

-proszę o dołączenie uzupełnionego formularza ofertowego załączonego przy danej jednostce Policji;


- Umowa zostanie zawarta na czas określony od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ( w załączeniu wzór umowy)Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy.pdf pdf 715.97 2022-09-15 10:09:00 Proceeding
KPP Prudnik.xlsx xlsx 11.99 2022-09-15 10:09:00 Subject of the order
KPP K-Koźle.xlsx xlsx 11.99 2022-09-15 10:09:00 Subject of the order
KPP Olesno.xlsx xlsx 11.99 2022-09-15 10:09:00 Subject of the order
KPP Krapkowice.xlsx xlsx 12 2022-09-15 10:09:00 Subject of the order
KPP Namysłów.xlsx xlsx 11.99 2022-09-15 10:09:00 Subject of the order
KPP Kluczbork.xlsx xlsx 11.82 2022-09-15 10:09:00 Subject of the order
KPP Głubczyce.xlsx xlsx 11.83 2022-09-15 10:09:00 Subject of the order
KMP Opole, KWP IDZ.xlsx xlsx 12.08 2022-09-15 10:09:00 Subject of the order
KPP Strzelce Op..xlsx xlsx 11.74 2022-09-15 10:09:00 Subject of the order
KPP Nysa.xlsx xlsx 12 2022-09-15 10:09:00 Subject of the order
KPP Brzeg.xlsx xlsx 12 2022-09-15 10:09:00 Subject of the order
OŚWIADCZENIE.doc doc 32.5 2022-09-15 10:09:00 Criterion
Oświadczenie.docx docx 14.82 2022-09-15 10:09:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 KPP Prudnik -

KPP Prudnik.xlsx

1 service - (0)
2 KPP Brzeg -

KPP Brzeg.xlsx

1 service - (0)
3 KPP K-Koźle -

KPP K-Koźle.xlsx

1 service - (0)
4 KPP Olesno -

KPP Olesno.xlsx

1 service - (0)
5 KPP Krapkowice -

KPP Krapkowice.xlsx

1 service - (0)
6 KPP Namysłów -

KPP Namysłów.xlsx

1 service - (0)
7 KPP Kluczbork -

KPP Kluczbork.xlsx

1 service - (0)
8 KPP Głubczyce -

KPP Głubczyce.xlsx

1 service - (0)
9 KMP Opole/ KWP Izba Dziecka -

KMP Opole, KWP IDZ.x [...].xlsx

1 service - (0)
10 KPP Strzelce Op. -

KPP Strzelce Op..xls [...].xlsx

1 service - (0)
11 KPP Nysa -

KPP Nysa.xlsx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art.7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. uzupełnić Attachment required

OŚWIADCZENIE.doc

(0)
6 Formularz ofertowy - Proszę o dołączenie formularza Attachment required (0)
7 Oświadczenie - Oświadczenie Przyjmującego zamówienie Attachment required

Oświadczenie.docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 328