Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR 150/2022/Poznań USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Katarzyna Drzewiecka
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 24-08-2022 10:18:00
Placing offers : 29-09-2022 12:00:00
Offers opening : 29-09-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F640 Załączniki do SWZ wersja edytowalna przetarg majątek.DOC DOC 148.5 2022-08-24 10:18:00 Proceeding
F620 SWZ Przetarg nieograniczony UE.pdf pdf 599.33 2022-08-24 10:18:00 Proceeding
JEDZ.xml xml 246.04 2022-08-24 10:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.7 2022-08-24 10:18:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania, zmiany do SWZ.pdf pdf 214.73 2022-09-16 09:20:10 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 233.18 2022-09-20 08:27:26 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 198.08 2022-09-29 13:15:51 Public message
F028 Unieważnienie postępowania dla Pakietu III.pdf pdf 186.58 2022-10-25 09:41:05 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 258.72 2022-10-25 09:41:05 Public message

Announcements

2022-10-25 09:41 Katarzyna Drzewiecka Ogłoszenie o wynikach oraz unieważnienie postępowania dla Pakietu III

F028 Unieważnienie p [...].pdf

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2022-09-29 13:15 Katarzyna Drzewiecka Informacja z otwarcia ofert

F489 Informacja o ot [...].pdf

2022-09-29 12:00 Buyer message Zamawiający informuje, że Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Dla Pakietu I 844 000 zł (brutto).
Dla Pakietu II 150 000 zł (brutto).
Dla Pakietu III 2 000 zł (brutto).
2022-09-20 08:27 Katarzyna Drzewiecka Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-09-16 09:20 Nina Tomaszczyk Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania/zmiany do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 906