Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: K-dzpz/382-17/2022 Dostosowanie wejść do budynków ANS w Tarnowie dla osób z niepełnosprawnościami – wymiana 8 kompletów drzwi otwieranych na drzwi przesuwne

Deadlines:
Published : 26-08-2022 15:20:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1) Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.73 2022-08-26 15:20:00 Proceeding
2) SWZ.pdf pdf 467.28 2022-08-26 15:20:00 Proceeding
3) 1_Formularz oferty.docx docx 67.55 2022-08-26 15:20:00 Proceeding
4) 2_Opis przedmiotu zamówienia.7z 7z 5120.84 2022-08-26 15:20:00 Proceeding
5) załaczniki 3-9.zip zip 439.22 2022-08-26 15:20:00 Proceeding
6) 10_PPU_28.08.22.pdf pdf 913.82 2022-08-26 15:20:00 Proceeding
7) 11_Przedmiar.pdf pdf 2557.51 2022-08-26 15:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.08.22.pdf pdf 41.11 2022-08-29 15:34:08 Public message
Zmiana treści SWZ 29.08.22.pdf pdf 466.59 2022-08-29 15:34:08 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_30.08.22.pdf pdf 570.91 2022-08-30 12:33:05 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_02.09.22.pdf pdf 571.61 2022-09-02 15:02:01 Public message
Rysunek do pytania nr 1_02.09.22.pdf pdf 628.48 2022-09-02 15:02:01 Public message
Rysunek do pytania nr 2_02.09.22.pdf pdf 628.48 2022-09-02 15:02:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.09.22.pdf pdf 37.07 2022-09-09 16:18:22 Public message
Zmiana treści SWZ 09.09.22.pdf pdf 1165.88 2022-09-09 16:18:22 Public message
3) 1_Formularz oferty zaktualizowany w dn. 09.09.2022.docx docx 67.06 2022-09-09 16:18:22 Public message
Projekt wymiany drzwi zaktualizowany w dn. 09.09.2022.pdf pdf 3022.64 2022-09-09 16:18:22 Public message
Specyfikacje szczegółowe zaktualizowane w dn. 09.09.2022.pdf pdf 745.93 2022-09-09 16:18:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert 30.09.22.pdf pdf 688.73 2022-09-30 08:29:09 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty 20.10.22.pdf pdf 711.07 2022-10-20 14:41:49 Public message

Announcements

2022-10-20 14:41 Aneta Żurawska Lany Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-30 08:29 Aneta Żurawska Lany Informacja z otwarcia ofert 30.09.2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 240 000 zł.
2022-09-09 16:18 Ewa Tomal Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 09.09.2022

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ 09 [...].pdf

3) 1_Formularz ofert [...].docx

Projekt wymiany drzw [...].pdf

Specyfikacje szczegó [...].pdf

2022-09-02 15:02 Aneta Żurawska Lany Wyjaśnienia treści SWZ 02.09.2022

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Rysunek do pytania n [...].pdf

Rysunek do pytania n [...].pdf

2022-08-30 12:33 Aneta Żurawska Lany Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 30.08.22

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-08-29 15:34 Aneta Żurawska Lany Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ 29 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 762