Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa gazu ziemnego do obiektów KW PSP w Rzeszowie

Tomasz Pustelak
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Deadlines:
Published : 27-08-2022 22:50:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WT.2370.13.2022 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.5 2022-08-27 22:50:00 Proceeding
WT.2370.13.2022 - SWZ - Dostawa gazu ziemnego do obiektów KW PSP w Rzeszowie.docx docx 78.34 2022-08-27 22:50:00 Proceeding
WT.2370.13.2022 - SWZ - Dostawa gazu ziemnego do obiektów KW PSP w Rzeszowie.pdf pdf 12025.04 2022-08-27 22:50:00 Proceeding
WT.2370.13.2022 - zał. nr 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12, do SWZ.doc doc 161.5 2022-08-27 22:50:00 Proceeding
WT.2370.13.2022 - zał. nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 182.5 2022-08-27 22:50:00 Proceeding
WT.2370.13.2022 - zał. nr 7 do SWZ - projekt umowy.docx docx 36.89 2022-08-27 22:50:00 Proceeding
WT.2370.13.2022 - Wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 33.16 2022-09-15 13:15:31 Public message
WT.2370.13.2022 - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 1154.83 2022-09-15 13:15:31 Public message
WT.2370.13.2022 - zał. nr 7 do SWZ - projekt umowy - Korekta.docx docx 36.81 2022-09-15 13:15:31 Public message
WT.2370.13.2022 - Wyjaśnienia treści SWZ 2 .docx docx 29.96 2022-09-21 15:26:50 Public message
WT.2370.13..2022 Wyjaśnienia treści SWZ 2.pdf pdf 302.28 2022-09-21 15:26:50 Public message
WT.2370.13.2022 - zał. nr 7 do SWZ - projekt umowy - Korekta 21.09.docx docx 49.99 2022-09-21 16:24:03 Public message
WT.2370.13.2022 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 212.43 2022-09-29 14:50:07 Public message
WT.2370.13.2022 - Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 369.4 2022-10-07 12:23:53 Public message
WT.2370.13.2022 - Informacja o unieważnieniu postępowania.doc doc 183 2022-10-07 12:23:53 Public message

Announcements

2022-10-07 12:23 Tomasz Pustelak WT.2370.13.2022 - Informacja o unieważnieniu postępowania

WT.2370.13.2022 - In [...].pdf

WT.2370.13.2022 - In [...].doc

2022-09-29 14:50 Grzegorz Dubiel Informacja z sesji otwarcia ofert.

WT.2370.13.2022 - In [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 780.000 zł
2022-09-21 16:24 Tomasz Pustelak WT.2370.13.2022 - Wyjaśnienia treści SWZ 2

WT.2370.13.2022 - za [...].docx

2022-09-21 15:26 Tomasz Pustelak WT.2370.13.2022 - Wyjaśnienia treści SWZ 2

WT.2370.13.2022 - Wy [...].docx

WT.2370.13..2022 Wyj [...].pdf

2022-09-15 13:15 Tomasz Pustelak WT.2370.13.2022 - Wyjaśnienia treści SWZ

WT.2370.13.2022 - Wy [...].docx

WT.2370.13.2022 - Wy [...].pdf

WT.2370.13.2022 - za [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 581