Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP-MS/262-9/22 Usługa przeprowadzenia prac remontowych (w tym dokowych) dla piątego odnowienia klasy statku NAWIGATOR XXI

Deadlines:
Published : 29-08-2022 12:29:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 121.2 2022-08-29 12:29:00 Proceeding
SWZ BZP MS 262 9 22.docx docx 398.47 2022-08-29 12:29:00 Proceeding
zalaczniki nr 1, 1a, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3, 4 do SWZ.zip zip 673.87 2022-08-29 12:29:00 Proceeding
zmiana SWZ BZP MS 262 9 22 (1).doc doc 67 2022-08-31 12:49:22 Public message
zal. nr 1 do pisma - poprawiony zalacznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.docx docx 89.2 2022-08-31 12:49:22 Public message
zmiana SWZ BZP MS 262 9 22 (2).doc doc 51 2022-09-06 14:56:52 Public message
pytania wraz z odpowiedziami BZP MS 262 9 22 (1).doc doc 103.5 2022-09-13 11:14:14 Public message
pytania wraz z odpowiedziami BZP MS 262 9 22 (2).doc doc 58 2022-09-15 13:32:28 Public message
informacja z otwarcia ofert BZP-262-MS-9-22.doc doc 41.5 2022-09-29 11:00:04 Public message
informacja o odrzuceniu oferty i uniewaznieniu postepowania.docx docx 26.98 2022-10-13 15:25:32 Public message
ogloszenie o udzieleniu zamowienia - uniewaznieniu postepowania.pdf pdf 104.61 2022-10-18 09:12:31 Public message

Announcements

2022-10-18 09:12 Aldona Marciszak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postepowania

ogloszenie o udziele [...].pdf

2022-10-13 15:25 Aldona Marciszak Informacja o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania

informacja o odrzuce [...].docx

2022-09-29 11:00 Aldona Marciszak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2022-09-29 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1.965.000,00 zł brutto
2022-09-15 13:32 Aldona Marciszak Wyjaśnienie treści SWZ (2)

pytania wraz z odpow [...].doc

2022-09-13 11:14 Aldona Marciszak Wyjaśnienie treści SWZ

pytania wraz z odpow [...].doc

2022-09-06 14:56 Aldona Marciszak Zmiana treści SWZ (2)

zmiana SWZ BZP MS 26 [...].doc

2022-08-31 12:49 Aldona Marciszak Zmiana treści SWZ

zmiana SWZ BZP MS 26 [...].doc

zal. nr 1 do pisma - [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 704