Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 139/BZP-U.510.114.2022.MW „Dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół Architektury, Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 31”.

Magdalena Wojciechowska
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Deadlines:
Published : 31-08-2022 11:16:00
Placing offers : 29-09-2022 12:00:00
Offers opening : 29-09-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.68 2022-08-31 11:16:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 258.25 2022-08-31 11:16:00 Proceeding
3 OPZ.pdf pdf 243.67 2022-08-31 11:16:00 Proceeding
4. Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 804.56 2022-08-31 11:16:00 Proceeding
5. Załączniki do OPZ.zip zip 37890.47 2022-08-31 11:16:00 Proceeding
6. Załączniki edytowalne.docx docx 37.62 2022-08-31 11:16:00 Proceeding
7. Wzór Hamonogramu rzeczowo-finansowego.xlsx xlsx 21.67 2022-08-31 11:16:00 Proceeding
zmiana treści SWZ 13.09.2022.pdf pdf 85.53 2022-09-13 15:21:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.09.2022.pdf pdf 38.46 2022-09-13 15:21:29 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 79.38 2022-09-23 08:43:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.09.2022r.pdf pdf 95.07 2022-09-29 12:59:33 Public message
strona internetowa Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 112.03 2022-10-10 11:56:55 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.46 2022-10-19 13:28:38 Public message
Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 119.71 2022-09-29 12:00:00 Public message

Announcements

2022-10-19 13:28 Magdalena Wojciechowska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-10 11:56 Magdalena Wojciechowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.10.2022r.

strona internetowa I [...].pdf

2022-09-29 12:59 Magdalena Wojciechowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 12:00 Buyer message Kwota na sfinansowanie zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2022-09-23 08:43 Magdalena Wojciechowska Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-09-13 15:21 Magdalena Wojciechowska Zmiana treści SWZ z dnia 13.09.2022r.

zmiana treści SWZ 13 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 725