Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.18.2022.GKM ROZBIÓRKA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI PKP LINII KUTNO-PIŁA (LINIA NR 18, W KM 91,863) W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Deadlines:
Published : 31-08-2022 14:09:00
Placing offers : 30-09-2022 11:00:00
Offers opening : 30-09-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.271.18.2022.GKM_SWZ.doc doc 433 2022-08-31 14:09:00 Proceeding
ZP.271.18.2022.GKM_Załącznik nr 1A do SWZ Kosztorys Ofertowy.pdf pdf 56.48 2022-08-31 14:09:00 Proceeding
ZP.271.18.2022.GKM_Załącznik nr 4A do SWZ Przedmiar.zip zip 584.95 2022-08-31 14:09:00 Proceeding
ZP.271.18.2022.GKM_Załącznik nr 4B do SWZ Projekty i mapy.zip zip 83910.39 2022-08-31 14:09:00 Proceeding
ZP.271.18.2022.GKM_Załącznik nr 4C STWiOR.zip zip 995.18 2022-08-31 14:09:00 Proceeding
ZP.271.18.2022.GKM_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.83 2022-08-31 14:09:00 Proceeding
ZP.271.18.2022.GKM_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.98 2022-09-08 09:49:40 Public message
ZP.271.18.2022.GKM_Pytania i Odpowiedzi nr 1.doc doc 31 2022-09-13 14:15:11 Public message
ZP.271.18.2022.GKM_SWZ po zmianach.doc doc 430 2022-09-13 14:15:11 Public message
ZP.271.18.2022.GKM_Pytania i Odpowiedzi nr 2.doc doc 23 2022-09-26 14:54:36 Public message
ZP.271.18.2022.GKM_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 34.98 2022-09-29 10:51:00 Public message
ZP.271.18.2022.GKM_Informacja z otwarcia ofert.doc doc 26.5 2022-09-30 11:55:21 Public message
ZP.271.18.2022.GKM_Wynik.doc doc 34 2022-10-19 15:26:11 Public message

Announcements

2022-10-19 15:26 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo
w załączeniu rozstrzygnięcie postępowania (wynik na stronę, inny niż Wynik dla Wykonawcy)
Z poważaniem
Marcin Rzepecki

ZP.271.18.2022.GKM_W [...].doc

2022-09-30 11:55 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Marcin Rzepecki

ZP.271.18.2022.GKM_I [...].doc

2022-09-30 11:00 Buyer message zacunkowa wartość zamówienia została sporządzona z należytą starannością w dniu 29 sierpnia 2022r., na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o procedurę: kosztorys inwestorski.
Wartość zamówienia wynosi net 537 199,65 PLN tj. 120 621,44 €**
brutto 660 755,57 zł ; wysokość podatku VAT 23 % (123 555,92 zł)
2022-09-29 10:51 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (nowy termin).

UWAGA!
Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert.
NOWE TERMINY:
Termin składania ofert
2022-09-30 11:00
Termin otwarcia ofert
2022-09-30 11:15

Z poważaniem
Marcin Rzepecki

ZP.271.18.2022.GKM_O [...].pdf

2022-09-26 14:54 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo Zamawiający w załączeniu przesyła "Pytania i Odpowiedzi nr 2". Z poważaniem Marcin Rzepecki

ZP.271.18.2022.GKM_P [...].doc

2022-09-13 14:15 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo
Zamawiający w załączeniu przesyła "Pytania i Odpowiedzi nr 1" oraz "SWZ po zmianach".
Z poważaniem
Marcin Rzepecki

ZP.271.18.2022.GKM_P [...].doc

ZP.271.18.2022.GKM_S [...].doc

2022-09-08 09:49 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo
Zmieniono termin składania i otwarcia ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu.
Nowy termin składania ofert 2022-09-29 11:00
Nowy termin otwarcia ofert 2022-09-29 11:15
Z poważaniem
Marcin Rzepecki

ZP.271.18.2022.GKM_O [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 806