Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Niszczarka Tarnator C7 lub Wallner JP 830C

Deadlines:
Published : 23-09-2022 10:08:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zapraszamy Państwa do złożenia ofert.

W załącznikach znajduje się:

  1. Regulamin obowiązujący wykonawców uczestniczących w postępowaniach o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych prowadzonych przez  KWP w Bydgoszczy,
  2. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.
  3. Oświadczenie Wykonawcy
Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.
Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z powyższymi dokumentami oraz akceptacją ich treści.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02 bądź na e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Warunkiem przedstawienia oferty jest podpisanie i załączenie skanu oświadczenia, że nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku braku oświadczenia oferta zostanie automatycznie odrzucona.

Kryterium oceny - 100% cena.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od wysłania zamówienia. 


Adres dostawy: Magazyn Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy, 85-720 Bydgoszcz ul. Iławska 1.

Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów zamiennych, równoważnych.

Produkty musi być fabrycznie nowy, nie może posiadać oznak użytkowania. Wymagana gwarancja Producenta.

Koszt dostawy: po stronie dostawcy

W przypadku dostarczenia towaru na paletach, zamawiający wymaga użycia palet bezzwrotnych.


Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku kiedy oferta Wykonawcy przewyższa środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia oraz jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
REGULAMIN DLA WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIACH O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH KWP W BYDGOSZCZY.docx docx 14.13 2022-09-23 10:08:00 Proceeding
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.doc doc 38 2022-09-23 10:08:00 Proceeding
oświadczenie Wykonawcy.DOCX DOCX 20.45 2022-09-23 10:08:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Niszczarka Tarnator C7 lub Wallner JP 830C 6 pc. INNY wskazany w warunkach postępowania
j.w.
j.w., j.w.
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, proszę potwierdzić (0)
3 Oświadczenie - Oświadczenie, że nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku braku oświadczenia oferta zostanie automatycznie odrzucona. Attachment required

oświadczenie Wykona [...].DOCX

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 212