Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 169-476160 Dostawa mikroskopu konfokalnego ramanowskiego 3D (DZP.381.087.2022.DWU)

Aneta Szturc-Krawczyk
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Deadlines:
Published : 02-09-2022 09:56:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.05 2022-09-02 09:56:00 Proceeding
2. Dokumenty zamówienia.zip zip 866.14 2022-09-02 09:56:00 Proceeding
3. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 648.43 2022-09-29 13:52:45 Public message
4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 947.66 2022-10-19 14:19:29 Public message
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 106.82 2022-11-21 10:13:20 Public message

Announcements

2022-11-21 10:13 Justyna Rutkowska-Zawada Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

5. Ogłoszenie o udzi [...].pdf

2022-10-19 14:19 Aneta Szturc-Krawczyk Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

4. Informacja o wybo [...].pdf

2022-09-29 13:52 Aneta Szturc-Krawczyk Informacja z otwarcia ofert

3. Informacja z otwa [...].pdf

2022-09-29 11:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 1.350.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 451