Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKZ.271.20.2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy”

Awatar Pracownika
Ewa Olejarz
Gmina Mykanów
Deadlines:
Published : 02-09-2022 14:21:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS169-478102-pl.pdf pdf 161.48 2022-09-02 14:21:00 Proceeding
SWZ odpady 2022.pdf pdf 525.4 2022-09-02 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1.odt odt 21.36 2022-09-02 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 .odt odt 21.05 2022-09-02 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 .odt odt 20.75 2022-09-02 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 .odt odt 15.68 2022-09-02 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 .pdf pdf 136.81 2022-09-02 14:21:00 Proceeding
załącznik nr 7 .pdf pdf 157.49 2022-09-02 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 8 .odt odt 13.82 2022-09-02 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 9.odt odt 26.3 2022-09-02 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 10.odt odt 25.88 2022-09-02 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 JEDZ .zip zip 93.57 2022-09-02 14:21:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania odpady 2022-1.pdf pdf 140.73 2022-09-15 10:05:47 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.pdf pdf 108.08 2022-09-29 10:06:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #658841.pdf pdf 30.71 2022-09-29 11:44:50 Public message
Ogłoszenie o wyborze -sig.pdf pdf 331.7 2022-10-11 16:43:03 Public message

Announcements

2022-10-11 16:43 Ewa Olejarz Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-09-29 11:44 Ewa Olejarz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:06 Ewa Olejarz Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-15 10:05 Ewa Olejarz Odpowiedzi na pytania z dnia 13.09.2022

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 648