Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00068439/04/P „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych” (Nr sprawy: RGK.271.10.2022 ).

Maciej Ogonowski
Gmina Zaręby Kościelne
Deadlines:
Published : 02-09-2022 14:39:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da8ccf-c6a3-26df-79e6-f3000f9f7852.pdf pdf 105.3 2022-09-02 14:39:00 Proceeding
cak_Agregat.zip zip 1148.1 2022-09-02 14:39:00 Proceeding
cak_dokum_budowlana.zip zip 27439.87 2022-09-02 14:39:00 Proceeding
cak_opis_wyposazenia.pdf pdf 542.98 2022-09-02 14:39:00 Proceeding
cak_przedmiar_budowlana.zip zip 1089.3 2022-09-02 14:39:00 Proceeding
cak_SWZ.pdf pdf 1111.93 2022-09-02 14:39:00 Proceeding
cak_SWZ_zal8.pdf pdf 715.36 2022-09-02 14:39:00 Proceeding
cak_swz_zalacziki.docx docx 28.19 2022-09-02 14:39:00 Proceeding
cak_wyposazenie.zip zip 3177.08 2022-09-02 14:39:00 Proceeding
08da96fa-09f7-5fa6-b681-300011104daf.pdf pdf 37.8 2022-09-15 11:51:06 Public message
doc08228920220915105023.pdf pdf 339.64 2022-09-15 11:51:06 Public message
doc08255020220920133722_epuap.pdf pdf 348.24 2022-09-20 14:09:42 Public message
08da9aff-0680-ad38-b681-300011106328.pdf pdf 35.02 2022-09-20 14:09:42 Public message
Balustrady1.pdf pdf 656.98 2022-09-26 15:42:15 Public message
Balustrady2.pdf pdf 642.66 2022-09-26 15:42:15 Public message
Balustrady3.pdf pdf 416.69 2022-09-26 15:42:15 Public message
Balustrady4.pdf pdf 909.73 2022-09-26 15:42:15 Public message
doc08295520220926151453.pdf pdf 888.79 2022-09-26 15:42:15 Public message
doc08295720220926151557.pdf pdf 348.9 2022-09-26 15:42:15 Public message
KOSZTORYS OFERTOWY.pdf pdf 3949.12 2022-09-26 15:42:15 Public message
Opis techniczny - br. sanitarna.pdf pdf 439.08 2022-09-26 15:42:15 Public message
PRZEDMIAR ROBÓT.pdf pdf 3987.24 2022-09-26 15:42:15 Public message
Wykaz stolarki.pdf pdf 56.74 2022-09-26 15:42:15 Public message
Zapytania II-2.pdf pdf 327.92 2022-09-27 18:05:51 Public message
Wykaz stolarki2.pdf pdf 62.72 2022-09-27 18:05:51 Public message
doc08319120220929133134_epuap.pdf pdf 392.9 2022-09-29 14:25:02 Public message
doc08328320220930120603.pdf pdf 387.86 2022-09-30 13:46:10 Public message
doc08431020221017124320.pdf pdf 1556.77 2022-10-17 13:33:50 Public message

Announcements

2022-10-17 13:33 Maciej Ogonowski Ogłoszenie o wyniku postępowania.

doc08431020221017124 [...].pdf

2022-09-30 13:46 Maciej Ogonowski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

doc08328320220930120 [...].pdf

2022-09-29 14:25 Maciej Ogonowski Informacja z sesji otwarcia ofert.

doc08319120220929133 [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message Kwota gross przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 7 378 919,63 zł.
2022-09-27 18:05 Maciej Ogonowski Odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Zapytania II-2.pdf

Wykaz stolarki2.pdf

2022-09-26 15:42 Maciej Ogonowski Zmiana treści SWZ. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Balustrady1.pdf

Balustrady2.pdf

Balustrady3.pdf

Balustrady4.pdf

doc08295520220926151 [...].pdf

doc08295720220926151 [...].pdf

KOSZTORYS OFERTOWY.p [...].pdf

Opis techniczny - br [...].pdf

PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

Wykaz stolarki.pdf

2022-09-20 14:09 Maciej Ogonowski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana treści SWZ.

doc08255020220920133 [...].pdf

08da9aff-0680-ad38-b [...].pdf

2022-09-15 11:51 Maciej Ogonowski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Zmiana treści SWZ.

08da96fa-09f7-5fa6-b [...].pdf

doc08228920220915105 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 919