Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.271.56.2022 Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Gdyni w latach 2022-2024 (rejon I, IV)

Deadlines:
Published : 02-09-2022 15:40:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 176.91 2022-09-02 15:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 983.72 2022-09-02 15:40:00 Proceeding
Zał. 1 - 9 do SWZ (edytowalne).docx docx 81.57 2022-09-02 15:40:00 Proceeding
Zał. 10 - Wzór umowy.pdf pdf 529.78 2022-09-02 15:40:00 Proceeding
Zał. 11 - formularz JEDZ -edytowalny.doc doc 188 2022-09-02 15:40:00 Proceeding
Zał. 11 - formularz JEDZ.pdf pdf 596.29 2022-09-02 15:40:00 Proceeding
Zał. do SWZ (część 1 i część 2 ).zip zip 3988.15 2022-09-02 15:40:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ nr 1.pdf pdf 60.86 2022-09-22 11:42:53 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2.pdf pdf 79.82 2022-09-26 16:30:47 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 36.58 2022-09-29 11:00:39 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 43.45 2022-09-29 16:27:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1.pdf pdf 86.4 2022-11-24 17:01:35 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2.pdf pdf 83.85 2022-11-24 17:03:16 Public message

Announcements

2022-11-24 17:03 Anna Kot Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-24 17:01 Anna Kot Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-29 16:27 Anna Kot Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożony [...].pdf

2022-09-29 11:00 Anna Kot Informacja Zamawiającego o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 470 000,00 zł brutto, w tym:
1) Część 1 – rejon I - kwotę: 235 000,00 zł brutto,
2) Część 2 - rejon IV - kwotę: 235 000,00 zł brutto.
2022-09-26 16:30 Anna Kot WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

2022-09-22 11:42 Zbigniew Richert Zamawiający w załączeniu zamieszcza wyjaśnienie treści SWZ z dnia 22.09.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 669