Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP.SAN.ZA.253.13.2022 Dostawa odnawialnych źródeł energii (panele solarne, pompa ciepła) w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie tj. Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie”

Deadlines:
Published : 05-09-2022 10:14:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 430.39 2022-09-05 10:14:00 Proceeding
Zał nr 1 do SWZ - dokumentacja techniczna.7z 7z 5196.77 2022-09-05 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do-SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 27.89 2022-09-05 10:14:00 Proceeding
Załącznik-Nr-2-do-SWZ-Projekt-umowy.docx docx 91.16 2022-09-05 10:14:00 Proceeding
Załącznik-Nr-3-do-SWZ-Wzór-formularza-ofertowego.docx docx 43.69 2022-09-05 10:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - 08da8cd8-01dd-7d34-2bbe-a10011dfb758.pdf pdf 169.74 2022-09-05 10:22:05 Public message
Zmiana-TSO i TZO-z-dnia-13.09.2022.pdf pdf 162.2 2022-09-13 13:51:45 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.09.2022.pdf pdf 37.83 2022-09-13 13:51:45 Public message
ogłoszenie o zmienie ogłoszenia z dnia 15.09.2022.pdf pdf 37.83 2022-09-15 14:27:09 Public message
Zmiana-TSO i TZO-z-dnia-15.09.2022.pdf pdf 161.84 2022-09-15 14:27:09 Public message
odpowiedzi na pytania, zmiana-TSO i TZO-z-dnia-19.09.2022.pdf pdf 196.48 2022-09-19 15:01:16 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.09.2022.pdf pdf 37.83 2022-09-19 15:01:16 Public message
Załącznik-Nr-2-do-SWZ-Projekt-umowy zmiana z dnia 22.09.2022.docx docx 90.89 2022-09-22 10:44:45 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.09.2022.pdf pdf 39.18 2022-09-22 10:44:45 Public message
Zmiana-TSO i TZO-z-dnia-22.09.2022.pdf pdf 168.41 2022-09-22 10:44:45 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 151.33 2022-09-29 10:42:59 Public message
informacja-o-wyniku-postepowania.pdf pdf 197.15 2022-09-29 12:52:17 Public message

Announcements

2022-09-29 12:52 Marta Lizut Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja-o-wyniku- [...].pdf

2022-09-29 10:42 Marta Lizut informacja o złożonych ofertach

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:00 Marta Lizut Na realizację zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 171.984,21 zł brutto.
2022-09-22 10:44 Marta Lizut Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ i załącznika do SWZ, zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu, zmianie terminu składania ofert i terminu związania ofertą.

Załącznik-Nr-2-do-SW [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana-TSO i TZO-z-d [...].pdf

2022-09-19 15:01 Marta Lizut odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana terminu składania ofert, terminu związania ofertą, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-15 14:27 Marta Lizut Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert, terminu związania ofertą oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

ogłoszenie o zmienie [...].pdf

Zmiana-TSO i TZO-z-d [...].pdf

2022-09-13 13:51 Marta Lizut Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert, terminu związania ofertą oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana-TSO i TZO-z-d [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-05 10:22 Marta Lizut Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 711