Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.71.2022 Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Nowego Sącza Department: BZP
Deadlines:
Published : 15-09-2022 17:57:00
Placing offers : 23-09-2022 08:00:00
Offers opening : 23-09-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 92.92 2022-09-15 17:57:10 Proceeding
SWZ_71.pdf pdf 323.32 2022-09-15 17:57:10 Proceeding
Załącznik nr 1 do 6 do specyfikacji.zip zip 5743.46 2022-09-15 17:57:10 Proceeding
PassMark CPU-Mark - strona offline z dnia 01.08.2022r.zip zip 982.33 2022-09-16 08:23:50 Public message
Wyjaśnienie swz.pdf pdf 136.81 2022-09-21 15:21:16 Public message
Wyjaśnienie swz z dn.22.09.2022.pdf pdf 135.96 2022-09-22 14:24:35 Public message
Inf. o kwocie.pdf pdf 157.46 2022-09-23 08:00:15 Public message
inf. z otwarcia 71.pdf pdf 133.74 2022-09-23 15:25:42 Public message
ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 175.13 2022-10-14 15:02:20 Public message
Ogłoszenie o ponownym wyborze_71.pdf pdf 966.11 2022-11-18 14:40:59 Public message

Announcements

2022-11-18 14:40 Biuro Zamówień Publicznych Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania I

Ogłoszenie o ponowny [...].pdf

2022-10-14 15:02 Biuro Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku w zakresie Zadania I oraz Zadania II

ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2022-09-23 15:25 Biuro Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

inf. z otwarcia 71.p [...].pdf

2022-09-23 08:00 Biuro Zamówień Publicznych Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Inf. o kwocie.pdf

2022-09-22 14:24 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienie swz z dnia 22.09.2022r.

Wyjaśnienie swz z dn [...].pdf

2022-09-21 15:21 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienie swz

Wyjaśnienie swz.pdf

2022-09-16 08:23 Biuro Zamówień Publicznych PassMark CPU-Mark - strona offline z dnia 01.08.2022r

PassMark CPU-Mark - [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 531