Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.12.2022 Budowa remizy OSP w Olesznie

Bartosz Bielecki
Miasto i Gmina Gołańcz
Deadlines:
Published : 09-09-2022 12:00:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_remiza OSP Oleszno.pdf pdf 124.81 2022-09-09 12:00:00 Proceeding
SWZ_remiza OSP Oleszno.pdf pdf 1180.61 2022-09-09 12:00:00 Proceeding
Załacznik nr 9-Kosztorysy ofertowe.7z 7z 244.75 2022-09-09 12:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10-STWiOR.7z 7z 210.67 2022-09-09 12:00:00 Proceeding
Załącznik nr 11-Dokumentacja projektowa.7z 7z 10591.12 2022-09-09 12:00:00 Proceeding
Kosztorysy ofertowe ATH.rar rar 40.6 2022-09-16 07:20:12 Proceeding
Załącznik do SWZ do edycji_remiza OSP Oleszno.docx docx 2699.63 2022-09-16 10:06:05 Proceeding
elektryczne E-2_uzupełnienie.pdf pdf 6264.03 2022-09-22 07:15:54 Proceeding
Kosztorysy ofertowe ATH.rar rar 40.6 2022-09-16 07:18:34 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.pdf pdf 265.59 2022-09-23 13:34:56 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2.pdf pdf 203.78 2022-09-26 12:55:27 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 3.pdf pdf 198.81 2022-09-27 13:49:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert_Oleszno.pdf pdf 207.41 2022-09-29 13:02:30 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty_remiza OSP Oleszno.pdf pdf 269.81 2022-10-18 14:34:48 Public message
Informacja o środkach_remiza OSP Oleszno.pdf pdf 198.35 2022-09-29 10:00:00 Public message

Announcements

2022-10-18 14:34 Bartosz Bielecki Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-29 13:02 Bartosz Bielecki Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message Zamawiający:
Miasto i Gmina Gołańcz
reprezentowana przez
mgr inż. Mieczysława Durskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
ul. Doktora Piotra Kowalika 2
62-130 Gołańcz

Informuje na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710.), że na sfinansowanie zamówienia pn. : Budowa remizy OSP w Olesznie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 2022/BZP 00340986/01 z dnia 2022-09-09 zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie: 1 861 275,00 złotych brutto

Informacja o środkac [...].pdf

2022-09-27 13:49 Bartosz Bielecki Zamawiający podaje do publicznej wiadomości odpowiedzi nr 3 na pytania złożone do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-09-26 12:55 Bartosz Bielecki Zamawiający podaje do publicznej wiadomości odpowiedzi nr 2 na pytania złożone do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-09-23 13:34 Bartosz Bielecki Zamawiający podaje do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania złożone do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-09-22 07:15 Bartosz Bielecki W sekcji załączniki dodano ponownie schemat instalacji elektrycznych. W poprzednim pliku nie była widoczna dolna część strony.
2022-09-16 10:05 Bartosz Bielecki W załącznikach dodano plik z załącznikami do SWZ do edycji.
2022-09-16 07:18 Bartosz Bielecki Zamawiający załącza do dokumentacji kosztorysy ofertowe wersji ATH.

Kosztorysy ofertowe [...].rar

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1187