Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 144/BZP-U.510.116/2022/EP Wycinka drzew i krzewów na potrzeby realizacji zadania pn. Rozbudowa cmentarzy w Gdańsku – teren przyległy do cmentarza parafialnego przy ul. Kępnej.

Deadlines:
Published : 09-09-2022 12:25:00
Placing offers : 29-09-2022 12:00:00
Offers opening : 29-09-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 09.09.2022 r..pdf pdf 145.11 2022-09-09 12:25:00 Proceeding
1_SWZ Dyrektor.pdf pdf 1613.33 2022-09-09 12:25:00 Proceeding
2_OPZ.pdf pdf 378.11 2022-09-09 12:25:00 Proceeding
3_PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.pdf pdf 697.76 2022-09-09 12:25:00 Proceeding
DOKUMENTY EDYTOWALNE.docx docx 45.38 2022-09-09 12:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI DO OPZ.zip zip 16961.07 2022-09-09 12:25:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 16.09.2022 r..pdf pdf 131.19 2022-09-16 10:51:40 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 20.09.2022 r..pdf pdf 73.27 2022-09-20 09:53:03 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 22.09.2022 r..pdf pdf 74.11 2022-09-22 14:17:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.09.2022r..pdf pdf 140.62 2022-09-29 13:11:02 Public message
STR INT Wybór oferty wykonawcy z dnia 25.10.2022 r..pdf pdf 152.33 2022-10-25 14:33:01 Public message
Uchylenie wyboru oferty najkorzystniejszej internet z dnia 14.11.2022 r..pdf pdf 93.56 2022-11-14 12:18:22 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia-20.pdf pdf 120.23 2022-09-29 12:00:00 Public message

Announcements

2022-11-14 12:18 Edmund Perszowski Uchylenie wyboru oferty najkorzystniejszej internet z dnia 14.11.2022 r.

Uchylenie wyboru ofe [...].pdf

2022-10-25 14:33 Edmund Perszowski STR INT Wybór oferty wykonawcy z dnia 25.10.2022 r.

STR INT Wybór oferty [...].pdf

2022-09-29 13:11 Edmund Perszowski Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.09.2022r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 12:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-22 14:17 Edmund Perszowski WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 22.09.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

2022-09-20 09:53 Edmund Perszowski WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 20.09.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

2022-09-16 10:51 Edmund Perszowski WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 16.09.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 779