Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 225/2022 Usługa bieżnikowania opon pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. w 2023 r.

Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Deadlines:
Published : 13-09-2022 10:31:00
Placing offers : 23-09-2022 08:05:00
Offers opening : 23-09-2022 08:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_225_02 umowa usługi - istotne postanowienia - bieżnikowanie.pdf pdf 115 2022-09-13 10:31:00 Criterion

Announcements

2022-09-14 09:20 Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski Niniejsze postępowanie dotyczy usługi przez cały rok 2023.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa bieżnikowania opon do autobusów komunikacji miejskiej w 2023 roku. Rodzaj opony: opona bezdętkowa, radialna, całostalowa. Przeznaczona do komunikacji miejskiej z obustronnym wzmocnieniem bocznym. Rozmiar: 275/ 70R - 22,5. Głębokość bieżnika: minimum 17 mm. Typ bieżnika: BZE lub równoważny. Wymagania dodatkowe: gwarantowany przebieg opony: 80 000 km, parametry oferowanych opon muszą być udokumentowane za pomocą katalogów z pisemnym potwierdzeniem głębokości bieżnika. 70 pc. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5892 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty realizacji usługi (transport i rozładunek) ponosi Wykonawca. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Nr rachunku bankowego - Rachunek bankowy o o numerze ……………………………………… znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Należy podać nr rachunku bankowego, na który następować będzie zapłata za wykonaną usługę, zgodnie z treścią faktury. (0)
4 Faktury ustrukturyzowane - Wykonawca będzie / nie będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy - zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Proszę wpisać: "będzie"/ "nie będzie". (0)
5 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić. (0)
6 Mechanizm podzielonej płatności - Do rozliczeń w ramach niniejszej usługi stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
7 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
8 Zapytanie ofertowe - Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wymagań niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
9 Termin realizacji - Nieprzekraczalny (maksymalny) termin wykonania usługi wynosi 5 dni roboczych od daty odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego opon do bieżnikowania. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opon przeznaczonych do bieżnikowania od Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
10 Istotne postanowienia umowy - Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem załączonych istotnych postanowień umowy. Po wyborze wykonawcy zostanie podpisana umowa usługi. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".

2022_225_02 umowa us [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 293