Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GŚiZP.271.18.2022 ZAKUP AUTOBUSU NISKOEMISYJNEGO DO PRZEWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY LNIANO

Mirosław Pauka
Gmina Lniano
Deadlines:
Published : 20-09-2022 11:41:00
Placing offers : 29-09-2022 12:00:00
Offers opening : 29-09-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 744.63 2022-09-20 11:41:00 Proceeding
Załączniki_do_SWZ.zip zip 1484.95 2022-09-20 11:41:00 Proceeding
GŚiZP_271_23_2022_Wyjaśnienia_treści_SWZ.pdf pdf 74.56 2022-09-23 09:47:16 Public message
GŚiZP_271_23_2022_Wyjaśnienia_treści_SWZ_2.pdf pdf 73.76 2022-09-26 14:11:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 172.48 2022-09-29 13:41:12 Public message
0962_0001.pdf pdf 85.25 2022-10-25 10:43:37 Public message

Announcements

2022-10-25 10:43 Mirosław Pauka Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z zm.), w załączeniu Zamawiający przekazuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

0962_0001.pdf

2022-09-29 13:41 Mirosław Pauka Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z zm.), w załączeniu Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z zm.) informujemy, że na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 1 000 000,00 zł brutto.
2022-09-26 14:11 Mirosław Pauka Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, w załączeniu przekazujemy treść pytań do SWZ, jakie wpłynęły do Zamawiającego w toku postępowania wraz z wyjaśnieniami.

GŚiZP_271_23_2022_Wy [...].pdf

2022-09-23 09:47 Mirosław Pauka Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, w załączeniu przekazujemy treść pytań do SWZ, jakie wpłynęły do Zamawiającego w toku postępowania wraz z wyjaśnieniami.

GŚiZP_271_23_2022_Wy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 329