Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GPI-ZPI.271.1.22.2022 Remont chodnika przy drodze gminnej Przez Wieś Nr K363321 w miejscowości Morawczyna

Zamówienia Publiczne
Gmina Nowy Targ
Deadlines:
Published : 13-09-2022 13:17:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da9568-423e-569e-2bbe-a10011dfe1a8 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.54 2022-09-13 13:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 688.73 2022-09-13 13:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót.pdf pdf 92.2 2022-09-13 13:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 7a - Dokumentacja techniczna.jpg jpg 1751.47 2022-09-13 13:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 7b - STWiOR.pdf pdf 2162.98 2022-09-13 13:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - Wzór umowy.pdf pdf 317.15 2022-09-13 13:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 - Ośw. o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainie.docx docx 104.11 2022-09-13 13:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 - Ośw. o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainie.pdf pdf 185.58 2022-09-13 13:17:00 Proceeding
Załączniki 1-5.zip zip 1523.38 2022-09-13 13:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dn. 29.09.2022 r..pdf pdf 353 2022-09-29 11:23:35 Public message
Rozstrzygnięcie z dn. 10.10.2022r - GPI-ZPI.271.1.22.2022.pdf pdf 181.99 2022-10-10 12:05:30 Public message

Announcements

2022-10-10 12:05 Zamówienia Publiczne Wybór oferty najkorzystniejszej na: „Remont chodnika przy drodze gminnej Przez Wieś Nr K363321 w miejscowości Morawczyna”

Rozstrzygnięcie z dn [...].pdf

2022-09-29 11:23 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert z dn. 29.09.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 360 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 429