Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGM.1.2.2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w budynku przy ul. Rynek 10, 58-420 Chełmsko Śląskie - II postepowanie

Maciej Kosal
Gmina Lubawka Department: Zakład Gospodarki Miejskiej
Deadlines:
Published : 14-09-2022 08:19:00
Placing offers : 29-09-2022 12:00:00
Offers opening : 29-09-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Rynek 10 - decyzja pozwolenie na budowę.pdf pdf 2500.15 2022-09-14 08:19:00 Proceeding
Rynek 10 - projekt budowlany zatwierdzony.pdf pdf 22385.79 2022-09-14 08:19:00 Proceeding
Rynek 10 - projekt techniczny.pdf pdf 2729.05 2022-09-14 08:19:00 Proceeding
Rynek 10 - STWiORB.pdf pdf 1570.52 2022-09-14 08:19:00 Proceeding
Rynek 10 - przedmiary.pdf pdf 739.81 2022-09-14 08:19:00 Proceeding
Tom I SWZ - IDW - przebudowa Rynek 10 II.docx docx 155.57 2022-09-14 08:19:00 Proceeding
Tom I SWZ - załączniki do IDW - przebudowa Rynek 10 II.docx docx 61.19 2022-09-14 08:19:00 Proceeding
Tom II SWZ - projekt umowy - przebudowa Rynek 10 II.docx docx 44.35 2022-09-14 08:19:00 Proceeding
08da9615-811c-41cb-b681-300011104492.pdf pdf 161.51 2022-09-14 08:19:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 108.71 2022-09-29 13:01:20 Public message
wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą.pdf pdf 298.61 2022-10-25 10:06:13 Public message

Announcements

2022-10-25 10:06 Maciej Kosal Szanowni Państwo! W załączniku wniosek skierowany do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.

wezwanie do przedłuż [...].pdf

2022-09-29 13:01 Adela Sarzyńska Szanowni Państwo! W załączniku zestawienie złożonych ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 12:01 Adela Sarzyńska Zamawiający na podstawie art. 222 ust, 4 u.p.ż.p. informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 249.400,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 365