Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RO.271.3.9.2022 Remont drogi gminnej nr 090718C w ciągu ul. Piotra w Mroczy od km 0+000 do km 0+565

Zamówienia Publiczne
Gmina Mrocza Department: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Deadlines:
Published : 14-09-2022 10:06:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.57 2022-09-14 10:06:00 Proceeding
2_SWZ.pdf pdf 3225.34 2022-09-14 10:06:00 Proceeding
3_Załączniki do SWZ.zip zip 293.58 2022-09-14 10:06:00 Proceeding
4_DOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip zip 7516.04 2022-09-14 10:06:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytanie 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf pdf 39.22 2022-09-23 12:54:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 51.05 2022-09-30 07:31:06 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 74.73 2022-10-14 10:15:33 Public message

Announcements

2022-10-14 10:15 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-30 07:31 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 11:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 799 056,56 zł.
2022-09-23 12:54 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2022-09-20 09:33 Zamówienia Publiczne W związku z zapytaniem, o kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, informuję, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia zostanie udostępniona przed terminem otwarcia ofert.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 504