Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPiZP.2619.8.2022 Zakup i dostawa dysków twardych wraz z ramkami/adapterami w ilości 3800 szt.

Dział Zamówień Publicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 14-09-2022 10:21:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. 3. Oświadczenia_wersja edytowalna


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.37 2022-09-14 10:21:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 2520.81 2022-09-14 10:21:00 Proceeding
3. Oświadczenia_wersja edytowalna.docx docx 111.98 2022-09-14 10:21:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie wykonawcy.pdf pdf 399.74 2022-09-19 08:35:24 Public message
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.2 2022-09-21 09:44:39 Public message
2. Pismo informujące o zmianach.pdf pdf 581 2022-09-21 09:44:39 Public message
3. Uaktualnione oświadczenia_wersja edytowalna_stan na 20_09_2022.docx docx 127.35 2022-09-21 09:44:39 Public message
Odpowiedź na zapytanie wykonawcy.pdf pdf 321.58 2022-09-22 12:39:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 448.96 2022-09-30 10:21:16 Public message
Informacja o wyborze_dyski.pdf pdf 259.9 2022-11-10 11:39:33 Public message

Announcements

2022-11-10 11:39 Dział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-30 10:21 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 11:00 Buyer message Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedziba w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, działając na podstawie przepisu art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Zakup i dostawa dysków twardych wraz z ramkami/adapterami w ilości 3800 szt.” [numer referencyjny sprawy: DPiZP.2619.8.2022], zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 682.123,56 zł brutto.
2022-09-22 12:39 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - pismo z dnia 22.09.2022 r. znak ZP.241.DPiZP.2619.8.2022.DW

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2022-09-21 09:44 Dział Zamówień Publicznych 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Pismo z odpowiedzią na pytanie i informacją o zmianach w SWZ
3. Uaktualnione oświadczenia - wersja edytowalna - stan na 20.09.2022 r.

1. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2. Pismo informujące [...].pdf

3. Uaktualnione oświ [...].docx

2022-09-19 08:35 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedź na pytanie wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 801