Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZU-33-22 Naprawa dylatacji połączeniowej piaskownika z komorą, remont zgarniacza piasku, remont dmuchaw do napowietrzania ścieków” – Remont zgarniacza piasku typ ZPP-5/2ł

Deadlines:
Published : 14-09-2022 12:56:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FZU-33-22_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.33 2022-09-14 12:56:00 Proceeding
FZU-33-22_SWZ.docx docx 549.76 2022-09-14 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ_Wzór umowy.docx docx 518.34 2022-09-14 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 2118.08 2022-09-14 12:56:00 Proceeding
Załączniki nr 1-6 i 9 do SWZ.docx docx 498.5 2022-09-14 12:56:00 Proceeding
FZU-33-22_Odpowiedz_1.jpg jpg 472.56 2022-09-22 10:04:16 Public message
FZU-33-22_Pytanie_2_odpowiedz.jpg jpg 484.93 2022-09-23 12:52:20 Public message
FZU-33-22 wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych.pdf pdf 606.51 2022-09-29 15:30:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert FZU-33-22.pdf pdf 259.89 2022-10-03 09:01:28 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej FZU-33-22.pdf pdf 314.67 2022-10-04 11:24:31 Public message

Announcements

2022-10-04 11:24 Adam Tarnawski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, FZU-33-22

informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-03 09:01 Adam Tarnawski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 15:30 Adam Tarnawski Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, dotycz postępowania: FZU-33-22 Naprawa dylatacji połączeniowej piaskownika z komorą, remont zgarniacza piasku, remont dmuchaw do napowietrzania ścieków” – Remont zgarniacza piasku typ ZPP-5/2ł

FZU-33-22 wezwanie d [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 170970,00 brutto
2022-09-23 12:52 Wojciech Lipiec W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. Naprawa dylatacji połączeniowej piaskownika z komorą, remont zgarniacza piasku, remont dmuchaw do napowietrzania ścieków – Remont zgarniacza piasku typ ZPP-5/2ł.

FZU-33-22_Pytanie_2_ [...].jpg

2022-09-22 10:04 Wojciech Lipiec W załączeniu skan pisma z wyjaśnieniem treści SWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. Naprawa dylatacji połączeniowej piaskownika z komorą, remont zgarniacza piasku, remont dmuchaw do napowietrzania ścieków – Remont zgarniacza piasku typ ZPP-5/2ł.

FZU-33-22_Odpowiedz_ [...].jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 383