Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZzp.261.111.2022 Termomodernizacja budynku magazynowego M3 w Składnicy RARS w Lublińcu

Deadlines:
Published : 14-09-2022 13:34:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_220914.pdf pdf 79.05 2022-09-14 13:34:00 Proceeding
SWZ BZzp.261.....2022_pow_podp.pdf pdf 455.4 2022-09-14 13:34:00 Proceeding
Dokumentacja termo M3.zip zip 9154.53 2022-09-14 13:34:00 Proceeding
załącznik nr 8.zip zip 112.38 2022-09-14 13:34:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 19.09.2022.pdf pdf 175.92 2022-09-19 10:12:54 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_220922.pdf pdf 411.95 2022-09-22 15:59:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert_p.pdf pdf 254.44 2022-09-30 16:54:04 Public message

Announcements

2022-09-30 16:54 Bogdan Bator Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 261 567,05 zł.
2022-09-22 15:59 Bogdan Bator Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-09-19 10:12 Bogdan Bator Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1629