Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKRiOŚ.II.7624.14.22 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Działoszyce – Etap I”

Michał Forma
Gmina Działoszyce
Deadlines:
Published : 14-09-2022 14:35:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zalacznik_nr_1_Formularz_oferty.docx docx 41.09 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_2_Wykaz_Osob.docx docx 40.73 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie..docx docx 26.2 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx docx 22.89 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx docx 23.94 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx docx 24.12 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_udzie.._.docx docx 22.79 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_7_Wykaz_robot.docx docx 37.37 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_8_oswiadczenie_o_podwykonawcach.docx docx 19.84 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_9_umowa_o_podwykonwastwo.docx docx 40.09 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_nr_10_PFU - koncepcja gm.Działoszyce.pdf pdf 1661.72 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_SWZ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Działoszyce etap 1.docx docx 111.94 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_6 umowa Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Działoszyce etap 1.docx docx 69.05 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_Etap_I.pdf pdf 4573.95 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
zalacznik_Koncepcja etap I. Niewiatrowice, Iżykowice.pdf pdf 6065.26 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamóiwniu 14-09-2022.pdf pdf 145.98 2022-09-14 14:35:00 Proceeding
uniewżnienie postępowania.docx docx 13.34 2022-09-30 08:26:45 Public message

Announcements

2022-09-30 08:26 Michał Forma Unieważnienie postępowania

uniewżnienie postępo [...].docx

2022-09-29 11:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający - Gmina Działoszyce, informuję, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia prowadzonego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Działoszyce – Etap I” wynosi brutto: 1 822 893,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 363