Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.PN.10.2022 Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego pojazdu 6x6 z zabudową hakową o udźwigu min 30 ton służącego do transportu i opróżniania kontenerów stalowych ( 15m3, 30m3, 32m3)

Deadlines:
Published : 14-09-2022 13:53:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumenty zamówienia ZP.PN.10.2022.zip zip 1831.13 2022-09-14 13:53:00 Proceeding
Modyfikacja dokumentów zamówienia nr 1.pdf pdf 553.38 2022-09-24 14:06:26 Public message
Załącznik nr 10 do SWZ - wzór umowy 24.09.2022.pdf pdf 294.14 2022-09-24 14:06:26 Public message
Załącznik nr 11 do SWZ - SOPZ 24.09.2022.pdf pdf 505.28 2022-09-24 14:06:26 Public message
SWZ ZP.PN.10.2022 - hakowiec 24.09.2022.pdf pdf 997.96 2022-09-24 14:06:26 Public message
Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 poprawiony.pdf pdf 961.36 2022-09-24 13:11:01 Public message
Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2.pdf pdf 990.47 2022-09-24 13:11:01 Public message
Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 858.49 2022-09-20 11:37:21 Public message
Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3.pdf pdf 942.03 2022-09-27 12:02:29 Public message
Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4.pdf pdf 941.58 2022-09-28 10:06:29 Public message
Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5.pdf pdf 940.61 2022-09-28 15:03:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.PN.10.2022.pdf pdf 662.47 2022-09-29 15:21:58 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.PN.10.2022.pdf pdf 669.84 2022-11-10 14:00:39 Public message

Announcements

2022-11-10 14:00 Sandra Urbaniak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-29 15:21 Sandra Urbaniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 650 000 PLN brutto.
2022-09-28 15:03 Sandra Urbaniak Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5

Zestaw pytań i odpow [...].pdf

2022-09-28 10:06 Sandra Urbaniak Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4

Zestaw pytań i odpow [...].pdf

2022-09-27 12:02 Sandra Urbaniak Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3

Zestaw pytań i odpow [...].pdf

2022-09-24 14:06 Sandra Urbaniak Modyfikacja dokumentów zamówienia nr 1 oraz zmodyfikowane dokumenty zamówienia.

Modyfikacja dokument [...].pdf

Załącznik nr 10 do S [...].pdf

Załącznik nr 11 do S [...].pdf

SWZ ZP.PN.10.2022 - [...].pdf

2022-09-24 13:11 Sandra Urbaniak Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z poprawioną omyłką pisarską.
Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2

Zestaw pytań i odpow [...].pdf

Zestaw pytań i odpow [...].pdf

2022-09-20 11:37 Sandra Urbaniak Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1

Zestaw pytań i odpow [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 473