Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.240.62.2022 Wykonanie modernizacji toalet w budynku obsługi Toru Regatowego Malta, ul. Wiankowa w Poznaniu

Zamówienia Publiczne
Miasto Poznań Department: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Deadlines:
Published : 14-09-2022 15:21:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 136.03 2022-09-14 15:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 200.88 2022-09-14 15:21:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od 1 do 3.zip zip 17677.06 2022-09-14 15:21:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od 4 do 9.zip zip 345.91 2022-09-14 15:21:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 91.17 2022-09-20 08:37:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 113.69 2022-09-29 14:58:12 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 93.85 2022-09-30 15:21:18 Public message

Announcements

2022-09-30 15:21 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-09-29 14:58 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 14:56 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert
2022-09-29 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 110 700,00 zł gross
2022-09-20 08:37 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 349