Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RINT.271.1.33.2022 Dostawa kruszywa loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka

Marcelina Machaj
Gmina Jabłonka
Deadlines:
Published : 19-09-2022 13:15:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RINT.271.1.33.2022_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 151.18 2022-09-19 13:15:00 Proceeding
RINT.271.1.33.2022_SWZ.pdf pdf 548.39 2022-09-19 13:15:00 Proceeding
zalacznik_nr_7_projekt_umowy.pdf pdf 443.63 2022-09-19 13:15:00 Proceeding
Zalaczniki_edytowalne_od_1_do_10.zip zip 319.5 2022-09-19 13:15:00 Proceeding
RINT.271.1.33.2022_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 309.25 2022-09-29 11:43:54 Public message
RINT.271.1.33.2022_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty-sig.pdf pdf 481.73 2022-09-30 08:11:50 Public message
RINT.271.1.33.2022_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 71.61 2022-10-04 08:52:42 Public message

Announcements

2022-10-04 08:52 Marcelina Machaj RINT.271.1.33.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania

RINT.271.1.33.2022_O [...].pdf

2022-09-30 08:11 Marcelina Machaj RINT.271.1.33.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

RINT.271.1.33.2022_Z [...].pdf

2022-09-29 11:43 Marcelina Machaj RINT.271.1.33.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

RINT.271.1.33.2022_I [...].pdf

2022-09-29 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 52000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 257