Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI.280.17.2022 Zakup aparatu USG i echokardiografu podzielony na 2 zadania - LI.280.17.2022

Deadlines:
Published : 15-09-2022 13:19:00
Placing offers : 23-09-2022 08:00:00
Offers opening : 23-09-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SWZ.pdf pdf 716.98 2022-09-15 13:19:00 Proceeding
1. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 115 2022-09-15 13:19:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2 - Formularz c-t zad. 1.doc doc 194 2022-09-15 13:19:00 Proceeding
3. Załacznik nr 3 - Formularz c-t zad. 2.doc doc 131.5 2022-09-15 13:19:00 Proceeding
5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc doc 71 2022-09-15 13:19:00 Proceeding
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc doc 57 2022-09-15 13:19:00 Proceeding
7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności.doc doc 38 2022-09-15 13:19:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 246.03 2022-09-23 08:41:15 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta SzU Zielona Góra.7z 7z 1160.66
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
1. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.pdf pdf 369.96
2. Załącznik nr 2 - Formularz c-t zad. 1-RP.pdf pdf 356.89
3. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.pdf pdf 390.08
4. Materiały opisowe producenta Aplio a.pdf pdf 571.51
5. KRS.pdf pdf 145.01
6. Pełnomocnictwo.pdf pdf 281.4
7. Wadium.pdf pdf 229.36

Announcements

2022-09-23 08:41 Paulina Hojsak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-23 08:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), niniejszym informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 575000 zł brutto, w tym: Zadanie nr 1 - 275000 zł, Zadanie nr 2 - 300000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 264