Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BMKZ.271.1.2022 „Wykonanie i montaż drewnianych donic i siedzisk oraz ich obsadzenie roślinnością, na płycie rynku miejskiego w Lesznie”

Przemysław Siwak
Urząd Miasta Leszno Department: Wydział Inwestycji
Deadlines:
Published : 15-09-2022 14:59:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.68 2022-09-15 14:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 964.42 2022-09-15 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 30.16 2022-09-15 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 22.55 2022-09-15 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 633.37 2022-09-15 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.pdf pdf 763.74 2022-09-15 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 16.54 2022-09-15 14:59:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 116.74 2022-09-29 10:41:04 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 144.09 2022-09-30 12:46:58 Public message

Announcements

2022-09-30 12:46 Przemysław Siwak Unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-09-29 11:20 Przemysław Siwak Uwaga! Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w informacji o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia:

"Szanowni Państwo, Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł."
2022-09-29 10:41 Przemysław Siwak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:26 Przemysław Siwak Szanowni Państwo, Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 290