Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZA.260.06.2022 Modernizacja pomieszczeń filii biblioteki przy al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 - Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska

Deadlines:
Published : 15-09-2022 15:50:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1117.58 2022-09-15 15:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz ofertowy.docx docx 15.37 2022-09-15 15:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 STWIOR.pdf pdf 832.26 2022-09-15 15:50:00 Proceeding
załącznik nr 3 wzór umowy .pdf pdf 693.12 2022-09-15 15:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4-wykaz-robot-budowlanych.docx docx 14.37 2022-09-15 15:50:00 Proceeding
załącznik nr 5 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 1.docx docx 14.51 2022-09-15 15:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.79 2022-09-15 15:50:00 Proceeding
załącznik nr 6.zip zip 180.36 2022-09-15 15:50:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 493.78 2022-09-29 12:43:20 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 747.37 2022-10-04 15:03:36 Public message

Announcements

2022-10-04 15:03 Łukasz Twarowski Zamawiający, w załączeniu zamieszcza informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-29 12:43 Łukasz Twarowski Zamawiający, w załączeniu zamieszcza zestawienie ofert, zawierające informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 11:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 258 012,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 536