Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SG.271.11.2022 Dostawa opału na potrzeby Gminy Golub-Dobrzyń

Małgorzata Mierzejewska
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-09-2022 12:58:00
Placing offers : 29-09-2022 12:00:00
Offers opening : 29-09-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ (dla części 2).docx docx 38.68 2022-09-19 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ (dla części 1).docx docx 39.65 2022-09-19 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 35.76 2022-09-19 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 32.07 2022-09-19 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 34.85 2022-09-19 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ (dla części 1).docx docx 36.13 2022-09-19 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ (dla części 2).docx docx 30.02 2022-09-19 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 31.73 2022-09-19 12:58:00 Proceeding
SWZ_SG.271.11.2022.pdf pdf 16918.93 2022-09-19 12:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.69 2022-09-19 13:01:44 Proceeding
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 332.17 2022-09-30 08:32:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 467.39 2022-09-30 08:33:34 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część 1 i część 2 zamówienia.pdf pdf 2008.77 2022-10-05 10:57:14 Public message

Announcements

2022-10-05 10:57 Małgorzata Mierzejewska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część 1 i część 2 zamówienia

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-09-30 08:33 Małgorzata Mierzejewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-30 08:32 Małgorzata Mierzejewska Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 278