Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dr.271.4.2022 Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów oraz placów na terenie Gminy Frysztak w sezonie zimowym 2022/2023

Piotr Stefanik
Gmina Frysztak
Deadlines:
Published : 20-09-2022 09:26:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o Zamówieniu.pdf pdf 285.16 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 687.83 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 427.48 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 102.5 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (1).doc doc 123.5 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 116.5 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - wzór umowy zad. 1.pdf pdf 599.32 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - wzór umowy zad. 2.pdf pdf 602.75 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Wykaz sprzętu.doc doc 43 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Zobowiązanie do udostepnienia zasobów.doc doc 42 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ - Wykaz dróg zadanie nr 1.pdf pdf 636.2 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ - Wykaz dróg zadanie nr 2.pdf pdf 414.12 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SWZ - Karta pracy wykonawcy.doc doc 39 2022-09-20 09:26:00 Proceeding
Inf o planowanych kwotach na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 381.86 2022-09-28 08:30:34 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 559.9 2022-09-29 11:55:33 Public message
Inf. o wyborze oferty.pdf pdf 580.03 2022-10-11 12:54:31 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania..pdf pdf 206.76 2022-10-28 11:45:42 Public message

Announcements

2022-10-28 11:45 Piotr Stefanik Ogłoszenie o wyniku postepowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-11 12:54 Piotr Stefanik Informacja o wyborze oferty

Inf. o wyborze ofert [...].pdf

2022-09-29 11:55 Piotr Stefanik Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożony [...].pdf

2022-09-28 08:30 Piotr Stefanik Informacja o planowanych kwotach na sfinansowanie zamówienia.

Inf o planowanych kw [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 243