Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WS-ZF.2380.35.2022 Modernizacja urządzeń serwerowych oraz przełączników – etap 1

Zamówienia Publiczne
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 20-09-2022 12:17:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 818.55 2022-09-20 12:17:00 Proceeding
cpu_i5.pdf pdf 891.22 2022-09-20 12:17:00 Proceeding
formularz_oferty.doc doc 76 2022-09-20 12:17:00 Proceeding
GPU_630.pdf pdf 872.04 2022-09-20 12:17:00 Proceeding
oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow.docx docx 24.01 2022-09-20 12:17:00 Proceeding
wzór umowy z załącznikami 2-7.pdf pdf 753.22 2022-09-20 12:17:00 Proceeding
zał._1 do umowy-opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 454.48 2022-09-20 12:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.72 2022-09-20 12:17:00 Proceeding
Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania.pdf pdf 425.9 2022-09-27 11:30:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 541.05 2022-09-29 11:40:08 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 475.11 2022-10-05 12:04:29 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.34 2022-10-13 11:37:27 Public message

Announcements

2022-10-13 11:37 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-05 12:04 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-29 11:40 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 11:16 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 330 000,00 zł brutto
2022-09-27 11:30 Zamówienia Publiczne Odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy

Odpowiedzi Zamawiają [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 344