Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.49.2022 Usługi wytwarzania i wydawania posiłków w placówkach oświatowych SP Kosakowo oraz SP Pogórze

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 20-09-2022 15:38:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da9b0a-a523-9c25-b681-300011106442.pdf pdf 134.96 2022-09-20 15:38:00 Proceeding
SWZ żywienie Kosakowo Pogórze.pdf pdf 402.29 2022-09-20 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_ Formularz ofertowy.doc doc 84.5 2022-09-20 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 19.99 2022-09-20 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 20.25 2022-09-20 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy.docx docx 14.4 2022-09-20 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz osób.doc doc 50 2022-09-20 15:38:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz usług.doc doc 41 2022-09-20 15:38:00 Proceeding
Załacznik nr 6 A do SWZ Pogórze_umowa na dozywianie.pdf pdf 288.7 2022-09-20 15:38:00 Proceeding
Załacznik nr 6 B do SWZ Kosakowo_umowa na dozywianie.pdf pdf 306.67 2022-09-20 15:38:00 Proceeding
I Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 27.09.2022r.docx docx 26.74 2022-09-27 15:17:19 Public message
Zmiana SWZ z dnia 27.09.2022r.docx docx 16.79 2022-09-27 15:17:20 Public message
Ogłoszeni o zmianie ogłoszenia - przesunięcie terminu składania ofert 08daa084-7b9f-1833-b681-300011108417.pdf pdf 36.57 2022-09-27 15:17:20 Public message
Informacja z otwarcia.docx docx 16.27 2022-09-29 14:57:23 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 20.61 2022-09-30 15:01:22 Public message
poprawiona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 20.66 2022-10-13 16:46:50 Public message

Announcements

2022-10-13 16:46 Aleksandra Nikielska Szanowni państwo, w związku z wykryciem przez zmawiającego omyłki rachunkowej przedstawiamy poprawioną informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

poprawiona informacj [...].docx

2022-09-30 15:01 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].docx

2022-09-29 14:57 Adriana Żuralska Szanowni Państwo w załączeniu informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: Usługi wytwarzania i wydawania posiłków w placówkach oświatowych SP Kosakowo oraz SP Pogórze

Informacja z otwarci [...].docx

2022-09-29 11:00 Buyer message Szanowni Państwo, informujemy, że na finansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 666 247,68 zł brutto
2022-09-27 15:17 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku wyjaśnienie treści SWZ z dnia 27.09.2022, zmiana treści SWZ oraz zmiana ogłoszenia (dotyczy przesunięcia terminu składania ofert na 29.09.2022)

I Wyjaśnienia treści [...].docx

Zmiana SWZ z dnia 27 [...].docx

Ogłoszeni o zmianie [...].pdf

2022-09-27 14:41 Aleksandra Nikielska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 484