Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/P/05/22 Dostawa Ambulansu typu B z zabudową medyczną oraz z noszami w formie leasingu operacyjnego.

Deadlines:
Published : 21-09-2022 11:35:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dodatek 1 - Formularz ofertowy.doc doc 198 2022-09-21 11:35:00 Proceeding
dodatek 2- Załacznik cenowy wraz z szczególowym opisem przedmiotu zamówienia.xls xls 97.5 2022-09-21 11:35:00 Proceeding
dodatek 3- Oświadczenie- podstawy do wykluczenia.doc doc 155.5 2022-09-21 11:35:00 Proceeding
dodatek 4- Oświadczenie o wyrobach medycznych.doc doc 70.5 2022-09-21 11:35:00 Proceeding
Ogłoszenie 2022 BZP 00357055 01.pdf pdf 122.72 2022-09-21 11:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 474.53 2022-09-21 11:35:00 Proceeding
Dodatek 5- Wzór umowy..pdf pdf 328.47 2022-09-21 13:15:51 Proceeding
dodatek 2- Załacznik cenowy wraz z szczególowym opisem przedmiotu zamówienia po zmianach.xls xls 98 2022-09-22 11:35:45 Public message
dodatek 2- Załacznik cenowy wraz z szczególowym opisem przedmiotu zamówienia po zmianach II.xls xls 98 2022-09-27 23:52:26 Public message
Dodatek 5- Wzór umowy po zmianach.pdf pdf 330.84 2022-09-27 23:52:26 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści swz.pdf pdf 243.56 2022-09-27 23:52:26 Public message
Dokumenty finansowe.7z 7z 3347.55 2022-09-27 23:56:43 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu platforma.pdf pdf 153.24 2022-09-29 13:26:49 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 182.31 2022-09-29 10:00:00 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 182.31 2022-09-29 10:00:00 Public message

Announcements

2022-09-29 13:26 Marcin Ciećwierz UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Informacja o kwocie. [...].pdf

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-09-27 23:56 Marcin Ciećwierz Dokumenty finansowe

Dokumenty finansowe. [...].7z

2022-09-27 23:52 Marcin Ciećwierz Wyjaśnienia treści SWZ

dodatek 2- Załacznik [...].xls

Dodatek 5- Wzór umow [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

2022-09-22 11:35 Marcin Ciećwierz dodatek 2- Załącznik cenowy wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia po zmianach

dodatek 2- Załacznik [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 346