Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPP.271.2.13.2022 Zakup oraz sukcesywna dostawa opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Lubichowo

Zamówienia Publiczne
Gmina Lubichowo Department: Urząd Gminy Lubichowo
Deadlines:
Published : 21-09-2022 14:04:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.3 2022-09-21 14:04:00 Proceeding
SWZ - załączniki edytowalne.docx docx 29.44 2022-09-21 14:04:00 Proceeding
SWZ Zakup oraz sukcesywna dostawa opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Lubichowo.pdf pdf 1505.37 2022-09-21 14:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 204.41 2022-09-21 14:04:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 583.01 2022-09-29 11:52:02 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 584.01 2022-10-04 14:27:42 Public message

Announcements

2022-10-04 14:27 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-09-29 11:52 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 11:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze późn. zm), Zamawiający informuje, że na realizację zadania pn. Zakup oraz sukcesywna dostawa opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Lubichowo, zamierza przeznaczyć - 230.000,00 zł. Część nr 1. Zakup oraz sukcesywna dostawa węgla kamiennego w okresie grzewczym X - XII 2022 r. - 78.000,00 zł Część nr 2 - Zakup oraz sukcesywna dostawa pelletu drzewnego workowanego w okresie grzewczym X - XII 2022 r. - 60.000,00 zł Część nr 3 - Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku w okresie grzewczym X - XII 2022 r. - 92.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 165