Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EM.370.10.22 „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2023 na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie”, nr sprawy EM.370.10.22

Deadlines:
Published : 21-09-2022 14:11:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie - prowadzonym w trybie rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


Zamawiający, informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 81 466 29 43

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do umowy_szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 16.96 2022-09-21 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy_szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 221.19 2022-09-21 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_projektowane postanowienia umowy.docx docx 29.38 2022-09-21 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 236.08 2022-09-21 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy_wizualizacja przekładek w kalendarzach ksiązkowych.jpg jpg 4920.67 2022-09-21 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_formularz ofertowy - Kopia.docx docx 29.39 2022-09-21 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_formularz ofertowy - Kopia.pdf pdf 234.85 2022-09-21 14:11:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 78.33 2022-09-21 14:11:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 457.52 2022-09-21 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_formularz ofertowy - Kopia.pdf pdf 234.85 2022-09-21 14:11:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_formularz ofertowy - Kopia.docx docx 29.39 2022-09-21 14:11:00 Subject of the order
zawiaodmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 86.23 2022-10-04 14:22:14 Public message
zawaiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty.docx docx 65.66 2022-10-04 14:22:14 Public message

Announcements

2022-10-04 14:22 Monika Białach Informacja o wyniku postępowania.

zawiaodmienie o wybo [...].pdf

zawaiadomienie o wyb [...].docx

2022-09-29 11:00 Buyer message kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia to 6 150,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 oferta Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załączonego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do za [...].pdf

Załącznik nr 2 do za [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 216