Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DOA.202.362.2022 Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacją drzewostanu na terenie działek nr 28/1 (pow.2540 m2) oraz 28/2 (pow. 3751 m2) ark. 27 obręb 10 Krzesiny w Poznaniu, stanowiących zabytkowy park dworski wpisany indywidualnie do rejestru zabytków

Deadlines:
Published : 22-09-2022 08:41:00
Placing offers : 29-09-2022 10:30:00
Offers opening : 29-09-2022 10:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji, polegającym na: Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia: Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. Integralną częścią dokumentacji niniejszego postępowania są: - OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA do pobrania tutaj - OGÓLNE WARUNKI UMOWY do pobrania tutaj - Klauzula informacyjna RODO do pobrania tutaj

WSKAZÓWKA: Poniższy formularz ofertowy jest formularzem elektronicznym – po wpisaniu wartości netto i ustawieniu odpowiedniej stawki podatku VAT, system automatycznie przeliczy Państwa ofertę na wartość brutto. Jednakże w przypadku, gdy do zamówienia niezbędne będzie zastosowanie dwóch różnych stawek podatku VAT, należy na liście rozwijanej w kolumnie „VAT” wybrać pozycję „Różna stawka VAT”, następnie zarówno wartość netto jak i brutto oferty w sekcji „Przedmiot zamówienia” wypełnić ręcznie.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PPU inwentaryzacja zieleni II.docx docx 28.66 2022-09-22 08:41:00 Proceeding

Announcements

2022-10-19 14:22 Karol Słoński Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożone zostało 10 ofert przez wykonawców. W postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy "GEODEZJA RÓŻA WIATRÓW MARTA ANDRZEJCZAK" z zaoferowaną kwotą 5 000.00 PLN brutto
2022-10-19 10:12 Karol Słoński SPROSTOWANIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający w skutek błędnego wyboru najkorzystniejszej oferty powtórzy czynność oceny ofert, a następnie dokona wyboru o czym poinformuje w kolejnym komunikacie publicznym.
2022-09-29 15:45 Karol Słoński
Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożone zostało 10 ofert przez
wykonawców.

W postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy
"ZIELONE DRZEWA Magdalena Rucińska" z zaoferowaną kwotą 5 000.00 PLN brutto
2022-09-28 14:19 Karol Słoński W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy "czy inwentaryzacja ma obejmować tylko drzewa czy również krzewy?" Zamawiający informuje, iż inwentaryzacja ma obejmować drzewa oraz krzewy.
2022-09-28 10:39 Karol Słoński W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy : "Proszę o informację, czy regulamin prowadzenia postępowań zakupowych przewiduje i dopuszcza zmiany terminu składania ofert po terminie składania ofert?" Zamawiający informuje, iż Platforma Zakupowa fizycznie uniemożliwia przedłużenia terminów składania ofert po terminie składania ofert. Zmiana terminu tego postępowania została dokonana przed zakończeniem pierwotnego terminu składania ofert tj. 27.09.2022 r. o godzinie 9 :30 - zgodnie z pkt. 31 Ogólnych Warunków Zamówienia takie zmiany są dopuszczalne.
2022-09-28 09:00 Karol Słoński The message was withdrawn by the Buyer.
2022-09-28 08:56 Karol Słoński W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy: "Czy drzewa należy nanieść każde z dokładnością geodezyjną?" Zamawiający informuje, iż drzewa należy nanieść każde z dokładnością geodezyjną.
2022-09-28 08:50 Karol Słoński W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy : "Proszę jeszcze o informację czy mapa plan sytuacyjny ma być przygotowany na mapie zasadniczej czy może być to mapa pobrana z geoportalu?" Zamawiający informuje, iż mapa plan sytuacyjny nie musi być przygotowana na mapie zasadniczej .
2022-09-28 08:35 Karol Słoński W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy : "Czy dokumentacja fotograficzna ma dotyczyć każdego drzewa z osobna czy może wartościowszych okazów?" Zamawiający informuje, iż dokumentacja fotograficzna ma dotyczyć wartościowszych okazów.
2022-09-27 10:45 Karol Słoński Zamawiający informuje, iż zakończenie postępowania nastąpi 29-09-2022 10:30:00
2022-09-23 14:50 Karol Słoński W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy "biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z terenem zabytkowym, czy należy przedstawić jakieś uprawnienia i referencje?"

Zamawiający informuje, iż nie wymaga przedstawienia takich dokumentów.
2022-09-22 10:47 Karol Słoński Zamawiający informuje, iż termin wykonania usługi zgonie z Projektowanym Postanowieniem Umowy wynosi 1 miesiąc od podpisania umowy.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacją drzewostanu na terenie działek nr 28/1 (pow.2540 m2) oraz 28/2 (pow. 3751 m2) ark. 27 obręb 10 Krzesiny w Poznaniu, stanowiących zabytkowy park dworski wpisany indywidualnie do rejestru zabytków Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku PPU (VAT 23%) 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Prosimy o wskazanie w polu obok wykazu zastrzeżonych dokumentów i dołączenie ich w oddzielnym pliku poprzez kliknięcie ikony "spinacza" wraz z uzasadnieniem, które wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku braku informacji do zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa, prosimy pozostawić pole jako puste. (0)
3 Termin realizacji - 1 miesiąc od podpisania umowy. Prosimy potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) oraz Ogólne Warunki Umowy (OWU) - Prosimy potwierdzić akceptację OWZ oraz OWU wpisując "Akceptuję" (0)
5 Klauzula informacyjna RODO - Prosimy potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO wpisując "Zapoznaliśmy się" (0)
6 Projektowane Postanowienia Umowne - Prosimy potwierdzić akceptację Projektowanych Postanowień Umownych wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 457