Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup i dostawa tonerów do drukarek

Dorota Rudnicka
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Wydział Teleinformatyki
Deadlines:
Published : 27-09-2022 10:06:00
Placing offers : 29-09-2022 12:00:00
Offers opening : 29-09-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Warunki zamówienia : 

1.Dostawa: na koszt Wykonawcy.  

2.Sposób zapłaty: 30 dni od daty otrzymania faktury, dane do faktury - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, NIP 896-000-47-80. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury po otrzymaniu informacji od Zamawiającego potwierdzającej kompletność dostawy i brak wadliwości towaru.

3.TERMIN DOSTAWY: do 5 dni roboczych od daty wysłania zamówienia. 

4.Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, a w szczególności odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu.

5.W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

6.Gwarancja - 24 miesiące.

7. Koszty i organizacja transportu związane z realizacją napraw sprzętu w ramach obowiązującej gwarancji - po stronie Wykonawcy.

8.Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław w godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oswiadczenie.doc doc 19.5 2022-09-27 10:06:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Toner zamiennik do HP 1300, wyd. 4 tys. 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33
50-040, Wrocław
(0)
2 Toner zamiennik do Lexmark E330, wyd. 6 tys. 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33
50-040, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wykluczenie Rosja - Proszę o podpisanie załączonego oświadczenia i dołączenie go do formularza ofertowego. Jest to warunek niezbędny do realizacji zamówienia.

oswiadczenie.doc

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 161