Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zp/76/PN/22 Serwis pogwarancyjny aparatu HDR Flexitron FT00030 wraz z systemami i wymianą źródeł Ir – 192

Deadlines:
Published : 11-11-2022 09:25:00
Placing offers : 25-11-2022 08:00:00
Offers opening : 25-11-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalne załączniki.docx docx 142.12 2022-11-11 09:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.49 2022-11-11 09:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2034.83 2022-11-11 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 13 Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 287.14 2022-11-11 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 13a Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkoników (Wykonawców) od 24.05.2021.pdf pdf 228.48 2022-11-11 09:25:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi....pdf pdf 587.19 2022-11-21 14:17:22 Public message
SWZ Zmiana..pdf pdf 791.19 2022-11-22 09:20:44 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 488.84 2022-11-25 08:18:24 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 562.1 2022-11-25 10:40:15 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 573.04 2022-12-07 13:24:31 Public message

Announcements

2022-12-07 13:24 Dorota Piekarz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-25 12:54 Dorota Piekarz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-25 10:40 Dorota Piekarz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-25 08:18 Dorota Piekarz Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-11-22 09:20 Dorota Piekarz Zmiana SWZ

SWZ Zmiana..pdf

2022-11-21 14:17 Dorota Piekarz Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 559