Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór osadu ustabilizowanego tlenowo o kodzie 190805, prasowanego na prasie śrubowo – talerzowej MAREX Technology 304 z flokulatorem dynamicznym (typ: MX/PŚT304 z FD) na Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach

Ireneusz Baszyński
Gmina Białobrzegi Department: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Deadlines:
Published : 14-11-2022 13:01:00
Placing offers : 25-11-2022 08:00:00
Offers opening : 25-11-2022 08:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 48 613 38 70

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe na odbiór osadu 2022-2023.doc doc 143.5 2022-11-14 13:01:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór osadu ustabilizowanego zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami: ustawy o odpadach, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych. - Podać cenę za odbiór 1 Mg osadu. - Czas reakcji na odbiór osadu. - Załączyć stosowne decyzje dotyczące komunalnych osadów ściekowych, na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacjach, np. do kompostowania itp. - Podać sposób odbierania osadu oraz gabaryty pojemników. 1 metric ton Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Rzemieślnicza 30
26-800, Białobrzegi
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5892 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - - Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów komunalnych w ilości około 200 ton osadu odwodnionego (średnia zawartość suchej masy 19%) w przeciągu 4 miesięcy, przy czym jest to ilość szacunkowa i może ulec zmianie zarówno na plus jak i minus. - Odbiór osadu z terenu Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach, ul. Spacerowa 43, 26-800 Białobrzegi. - Każdorazowo prasowany osad w kontenerze Wykonawca zobowiązany jest odebrać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z terenu oczyszczalni, za potwierdzeniem wpisanym na karcie przekazania odpadu. - Wymianę kontenera wykonać po jego napełnieniu, każdorazowo wg potrzeb Zamawiającego. - Wykonawca musi dysponować kontenerami o pojemności 10 ton, które gabarytowo współgrają z podajnikiem osadu. Termin realizacji od 01.12.2022r do 31.03.2023r Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 328