Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GPIR.271.1.25.2022 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2022-2023

Grzegorz Szański
Gmina Skołyszyn
Deadlines:
Published : 16-11-2022 13:30:00
Placing offers : 25-11-2022 08:00:00
Offers opening : 25-11-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu ZUD 2022-2023.pdf pdf 155.57 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
SWZ - ZUD 2022-2023.pdf pdf 1139.41 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1a(Rejon I)do SWZ- formularz oferty.doc doc 106 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1a(Rejon I)do SWZ- formularz oferty.pdf pdf 758.98 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1b(Rejon II) do SWZ- formularz oferty.doc doc 107.5 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1b(Rejon II) do SWZ- formularz oferty.pdf pdf 750.06 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1c(Rejon III) do SWZ- formularz oferty.doc doc 106.5 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1c(Rejon III) do SWZ- formularz oferty.pdf pdf 756.98 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1d(Rejon IV) do SWZ- formularz oferty.doc doc 107 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1d(Rejon IV) do SWZ- formularz oferty.pdf pdf 759.16 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1e(Rejon V) do SWZ- formularz oferty.doc doc 107 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1e(Rejon V) do SWZ- formularz oferty.pdf pdf 759.34 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1f(Rejon VI) do SWZ- formularz oferty.doc doc 106.5 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 1f(Rejon VI) do SWZ- formularz oferty.pdf pdf 757.74 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 2 do SWZ - opis PZ - ST.pdf pdf 1155.06 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 2.1 do SWZ Dziennik ZUD 2022-2023.doc doc 35 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 2.1 do SWZ Dziennik ZUD 2022-2023.pdf pdf 202.85 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełn.warunków.docx docx 20.24 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełn.warunków.pdf pdf 708.05 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 4 do SWZ - oświadczenie o wykluczeniu .docx docx 19.55 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 4 do SWZ - oświadczenie o wykluczeniu .pdf pdf 693.37 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 5 do SWZ - Projekt Umowy ZUD.doc doc 148 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 5 do SWZ - Projekt Umowy ZUD.pdf pdf 802.08 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 6 do SWZ - Oświadczenie o dysponowaniu.docx docx 18.34 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 6 do SWZ - Oświadczenie o dysponowaniu.pdf pdf 697.05 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ - wykaz posiadanego sprzętu.doc doc 69.5 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ - wykaz posiadanego sprzętu.pdf pdf 705.68 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 8 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 44.5 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 8 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf pdf 700.87 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 9 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu.docx docx 20.29 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 9 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu.pdf pdf 768.88 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 10 do SWZ - oswiadczenie.art.117.ust.4.docx docx 25.55 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 10 do SWZ - oswiadczenie.art.117.ust.4.pdf pdf 815.11 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Zał. Nr 11 do SWZ - Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 20.09.2021.pdf pdf 267.09 2022-11-16 13:30:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 207.37 2022-11-22 10:52:02 Public message
SWZ - ZUD 2022-2023-Modyfikacja.pdf pdf 569.84 2022-11-22 10:52:02 Public message
Zał. Nr 7 do SWZ - wykaz posiadanego sprzętu.doc doc 70 2022-11-22 10:52:02 Public message
Zał. Nr 7 do SWZ - wykaz posiadanego sprzętu.pdf pdf 233.96 2022-11-22 10:52:02 Public message
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 49.13 2022-11-22 10:52:02 Public message
Inf. z otw. ofert.pdf pdf 150.76 2022-11-25 10:57:54 Public message
Unieważnienie postępowania - ZUD 2022-2023.pdf pdf 134.76 2022-11-28 11:44:00 Public message

Announcements

2022-11-28 11:44 Grzegorz Szański W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-11-25 10:57 Grzegorz Szański W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Inf. z otw. ofert.pd [...].pdf

2022-11-25 08:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (400 000,00 zł):
1) Część 1 - 67 000,00 zł
2) Część 2 - 78 000,00 zł
3) Część 3 - 85 000,00 zł
4) Część 4 - 65 000,00 zł
5) Część 5 - 60 000,00 zł
6) Część 6 - 45 000,00 zł
2022-11-22 10:52 Grzegorz Szański W załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikacja SWZ.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

SWZ - ZUD 2022-2023- [...].pdf

Zał. Nr 7 do SWZ - w [...].doc

Zał. Nr 7 do SWZ - w [...].pdf

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 880