Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dkw.2232.04.2022.LS sukcesywne dostawy pieczywa oraz mąki do Zakładu Karnego w Płocku

Lidia Stefańska
Zakład Karny w Płocku
Deadlines:
Published : 17-11-2022 12:29:00
Placing offers : 25-11-2022 08:00:00
Offers opening : 25-11-2022 08:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie ezamówienia - 17.11.2022 2022_BZP 00442906_01.pdf pdf 83.83 2022-11-17 12:29:00 Proceeding
SWZ.doc doc 243.5 2022-11-17 12:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 13509.17 2022-11-17 12:29:00 Proceeding
zał. nr 1 - opis przedmiotu zamowienia.docx docx 25.08 2022-11-17 12:29:00 Proceeding
Zał. nr 2 Formularz ofertowy.docx docx 31.38 2022-11-17 12:29:00 Proceeding
Zał. nr 3 Oświadczenieo niepodleganiu wykluczenia z postępowania.docx docx 17.74 2022-11-17 12:29:00 Proceeding
Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx docx 17.89 2022-11-17 12:29:00 Proceeding
Zał. nr 5 Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 17.45 2022-11-17 12:29:00 Proceeding
Zał. nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 17.83 2022-11-17 12:29:00 Proceeding
Zał. nr 7 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 16.32 2022-11-17 12:29:00 Proceeding
Zał. nr 8 Projektowane postanowienia umowy.docx docx 29.55 2022-11-17 12:29:00 Proceeding
Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 25.11.2022.pdf pdf 404.75 2022-11-25 11:41:54 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania.pdf pdf 330.42 2022-11-25 11:41:54 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.12.2022.pdf pdf 1030.39 2022-12-15 07:57:27 Public message

Announcements

2022-12-15 07:57 Lidia Stefańska Zamawiający w załączeniu przesyła zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15 grudnia 2022 roku.
Z poważaniem,
Lidia Stefańska

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-25 11:41 Lidia Stefańska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z sesji otwarcia ofert z dnia 25.11.2022 roku oraz informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Z poważaniem,
Lidia Stefańska

Informacja z sesji o [...].pdf

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-11-25 08:00 Buyer message Zgodnie z treścią art. 224 ust. 4 ustawy PZp, Zamawiający informuje że na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę 333 737,00 zł , w tym: część I - pieczywo, kwotę 320 271,00 zł oraz część II - mąka pszenna, kwotę13 466,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 499