Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 270.1.16.2022 Zimowe utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Stuposiany w sezonie zimowym 2022 -2023r.

Nadleśnictwo Stuposiany
Nadleśnictwo Stuposiany
Deadlines:
Published : 17-11-2022 22:33:00
Placing offers : 25-11-2022 08:00:00
Offers opening : 25-11-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 8 do SWZ - umowa.pdf pdf 441.09 2022-11-17 22:33:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 201.48 2022-11-17 22:33:00 Proceeding
SWZ odśnieżanie.pdf pdf 378.05 2022-11-17 22:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc doc 51.5 2022-11-17 22:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- Zobowiązanie do udost zasobów.doc doc 45.5 2022-11-17 22:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 43 2022-11-17 22:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 448.76 2022-11-17 22:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 79.5 2022-11-17 22:33:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do wyk zam.doc doc 47 2022-11-17 22:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz urządzeń.docx docx 19.32 2022-11-17 22:33:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o aktualn informacji.doc doc 46 2022-11-17 22:33:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 99.46 2022-11-22 13:26:51 Public message
zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 79.5 2022-11-22 13:30:48 Public message
Ogłoszenie o zmianie Załącznika nr 1 do SWZ.pdf pdf 105.02 2022-11-22 13:30:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 108.44 2022-11-25 13:28:26 Public message

Announcements

2022-11-25 13:28 Nadleśnictwo Stuposiany Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-22 13:30 Nadleśnictwo Stuposiany Ogłoszenie o zmianie Załącznika nr 1 do SWZ

zmieniony Załącznik [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-22 13:26 Nadleśnictwo Stuposiany Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 269