Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie sufitu podwieszonego z płyty G-K wraz z ociepleniem oraz wzmocnienie posadzki w Pomieszczeniu garażowym

Michał Filipiak
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 21-11-2022 08:30:00
Placing offers : 25-11-2022 08:00:00
Offers opening : 25-11-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac budowlanych  w  pomieszczeniu garażowym w KP Stare Miasto

 Zadanie

1.Wykonnaie sufitu podwieszonego z G- K wraz z ociepelniem z wełny

2.Wzmocnienie podłoża betonowego

 

WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO
1. Osoba do kontaktu : Michał Filipiak 519608087
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
5. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
6. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
7.Oferent  który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość  , zgodność  z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
8.Termin realizacji robót: 15 .12.2022

9. Do oferty należy dołączyć kosztorys. Jego brak dyskwalifikuje oferenta.

9. Przedmiar w załączniku

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przedmiar.pdf pdf 65.04 2022-11-21 08:30:00 Proceeding
wzór zlecenia.docx docx 29.94 2022-11-21 08:30:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 191