Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.252.I.39.2022 Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie

Deadlines:
Published : 28-12-2022 10:37:00
Placing offers : 12-04-2023 10:00:00
Offers opening : 12-04-2023 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.44 2022-12-28 10:37:00 Proceeding
2. SWZ - nieograniczony.docx docx 269.17 2022-12-28 10:37:00 Proceeding
2. SWZ - nieograniczony.pdf pdf 923.73 2022-12-28 10:37:00 Proceeding
3. OPZ most Teodorowo.docx docx 131.54 2022-12-28 10:37:00 Proceeding
3. Wzór protokołu wejścia na teren nieruchomości objętej ograniczeniem w korzystaniu decyzją ZRID.docx docx 28.23 2022-12-28 10:37:00 Proceeding
3. Wzór protokołu zejścia z terenu nieruchomości objętej ograniczeniem w korzystaniu decyzją ZRID.docx docx 28.84 2022-12-28 10:37:00 Proceeding
4. Załączniki w formie edytowalnej.docx docx 103.34 2022-12-28 10:37:00 Proceeding
5. espd-request.zip zip 83.81 2022-12-28 10:37:00 Proceeding
6. PPU - Załącznik Nr 11 do SWZ.docx docx 132.83 2022-12-28 10:37:00 Proceeding
7. Link do dokumentacji projektowej.pdf pdf 197.17 2022-12-28 10:37:00 Proceeding
ENOTICES_ 24.01.2023 r. Ogłoszenie przesłane dp publikacji- Zmiana terminu .pdf pdf 71.7 2023-01-24 10:23:55 Public message
Ogłoszenie zmian z dnia 27.01.2023 r. .pdf pdf 68.14 2023-01-27 09:07:04 Public message
MODYFIKACJA treści SWZ z dn. 27.01.2023.pdf pdf 376.46 2023-01-27 09:08:03 Public message
MODYFIKACJA treści SWZ II z dn. 17.02.2023.pdf pdf 146.69 2023-02-17 09:27:48 Public message
Ogłoszenie zmian z dnia 17.02.2023.pdf pdf 68.15 2023-02-17 09:27:48 Public message
Ogłoszenie zmian z dnia 03.03.2023 r. .pdf pdf 68.15 2023-03-03 09:26:46 Public message
MODYFIKACJA treści SWZ III z dn. 03.03.2023.pdf pdf 377.42 2023-03-03 09:31:53 Public message
Ogłoszenie zmian z dnia 13.03.2023.pdf pdf 95.36 2023-03-13 13:37:11 Public message
Wyjaśnienie i zmiana SWZ z dnia 13.03.2023.pdf pdf 1771.7 2023-03-13 13:37:11 Public message
MODYFIKACJA treści SWZ IV z dn. 13.03.2023.pdf pdf 290.73 2023-03-13 13:37:11 Public message
SWZ - aktualizacja 13.03.2023.pdf pdf 922.94 2023-03-13 13:37:11 Public message
Załączniki w formie edytowalnej — aktualizacja 13.03.2023.docx docx 106.2 2023-03-13 13:37:11 Public message
PPU - Załącznik Nr 11 do SWZ — Aktualizacja 13.03.2023 r..docx docx 134.34 2023-03-13 13:37:11 Public message
Do załączenia 2022_03_13.zip zip 103847.29 2023-03-13 13:37:11 Public message
Ogłoszenie zmian z dnia 22.03.2023.pdf pdf 92.82 2023-03-22 10:41:43 Public message
19. Wyjaśnienie i zmiana SWZ z dnia 22.03.2023.pdf pdf 1173.87 2023-03-22 10:41:43 Public message
18. MODYFIKACJA treści SWZ V z dn. 22.03.2023.pdf pdf 500.78 2023-03-22 10:41:43 Public message
Aktualna dokumentacja wraz z załącznikami z dnia 2023_03_22.zip zip 6756.26 2023-03-22 10:41:43 Public message
20. SWZ - nieograniczony — aktualizacja z dnia 22.03.2023.docx docx 202.09 2023-03-22 10:41:43 Public message

Announcements

2023-03-22 10:41 Krzysztof Tomczak Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 22.03.2023 r.

Ogłoszenie zmian z d [...].pdf

19. Wyjaśnienie i zm [...].pdf

18. MODYFIKACJA treś [...].pdf

Aktualna dokumentacj [...].zip

20. SWZ - nieogranic [...].docx

2023-03-13 13:37 Krzysztof Tomczak Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 13.03.2023 r.

Ogłoszenie zmian z d [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

MODYFIKACJA treści S [...].pdf

SWZ - aktualizacja 1 [...].pdf

Załączniki w formie [...].docx

PPU - Załącznik Nr 1 [...].docx

Do załączenia 2022_0 [...].zip

2023-03-03 09:31 Krzysztof Tomczak Modyfikacja treści SWZ z dnia 03.03.2023 r.

MODYFIKACJA treści S [...].pdf

2023-03-03 09:26 Krzysztof Tomczak Ogłoszenie zmian z dnia 03.03.2023 r.

Ogłoszenie zmian z d [...].pdf

2023-02-17 09:27 Milena Mróz Modyfikacja treści SWZ z dnia 17.02.2023 r.

MODYFIKACJA treści S [...].pdf

Ogłoszenie zmian z d [...].pdf

2023-01-27 09:08 Krzysztof Tomczak Modyfikacja treści SWZ z dnia 27.01.2023 r.

MODYFIKACJA treści S [...].pdf

2023-01-27 09:07 Krzysztof Tomczak Ogłoszenie zmian z dnia 27.01.2023 r.

Ogłoszenie zmian z d [...].pdf

2023-01-24 10:23 Krzysztof Tomczak 24.01.2023 r. Ogłoszenie przesłane do publikacji - Zmiana terminu

ENOTICES_ 24.01.2023 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 7476