Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/I/2023/WP Konserwacja sieci wydzielonej oświetlenia ulicznego w Katowicach w 2023r

Deadlines:
Published : 02-01-2023 13:41:00
Placing offers : 22-03-2023 09:55:00
Offers opening : 22-03-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:
"

Konserwacja sieci wydzielonej oświetlenia ulicznego w Katowicach w 2023r

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.01 2023-01-02 13:41:00 Proceeding
SWZ pon. progu 215.000.doc doc 219 2023-01-02 13:41:00 Proceeding
Zal 1-9..doc doc 426 2023-01-02 13:41:00 Proceeding
Zał Nr 5 Umowa.docx docx 47.18 2023-01-02 13:41:00 Proceeding
Zał Nr 10 Wykaz oświetlenia ulicznego.pdf pdf 93.39 2023-01-02 13:41:00 Proceeding
Zał Nr 11 Wykaz oświetlenia iluminacje.pdf pdf 65.8 2023-01-02 13:41:00 Proceeding
Zał Nr 12 Przedmiar usług.pdf pdf 99.36 2023-01-02 13:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 13.docx docx 21.68 2023-01-02 13:41:00 Proceeding
1.2023 Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 35.84 2023-01-09 13:53:21 Public message
1. 2023 01 05 FBSA Odwołanie SWZ konserwacja Katowice.pdf pdf 220.95 2023-01-09 13:57:20 Public message
1.2023 Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania.pdf pdf 488.41 2023-01-09 13:57:20 Public message
2. operationDetailsForm_05012023_145150.pdf pdf 30.99 2023-01-09 13:57:20 Public message
3. operationDetailsForm_05012023_145225.pdf pdf 31.04 2023-01-09 13:57:20 Public message
4.odpis_pelny_421036_1628864407182.pdf pdf 54.09 2023-01-09 13:57:20 Public message
5. pełn_SA.pdf pdf 349.42 2023-01-09 13:57:20 Public message
1.2023 zmiana SWZ.pdf pdf 605.09 2023-01-09 14:01:41 Public message
1.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.86 2023-01-19 12:21:42 Public message
1.2023 Zmiana SWZ.pdf pdf 581.05 2023-01-19 12:21:42 Public message
1.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 35.85 2023-02-03 12:46:43 Public message
1.2023 Zmiana terminu.pdf pdf 580.08 2023-02-03 12:46:43 Public message
1.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 35.85 2023-02-21 13:59:29 Public message
Zmiana ogłoszenia 2.pdf pdf 35.86 2023-02-21 13:59:29 Public message
1 Zmiana ogłoszenia 100323.pdf pdf 67.83 2023-03-10 13:20:51 Public message
1.2023 Zmiana SWZ.pdf pdf 420.08 2023-03-10 13:20:51 Public message
SWZ pon. progu 215.000.doc doc 223.5 2023-03-10 13:20:51 Public message
Zal 1-9..doc doc 435 2023-03-10 13:20:51 Public message
Zał Nr 1 do OPZ Wykaz szaf.pdf pdf 72 2023-03-10 13:20:51 Public message
Zał Nr 5 Umowa.docx docx 47.1 2023-03-10 13:20:51 Public message
Zał Nr 10 Wykaz oświetlenia ulicznego.pdf pdf 71.79 2023-03-10 13:20:51 Public message
Zał Nr 11 Wykaz oświetlenia iluminacje.pdf pdf 65.8 2023-03-10 13:20:51 Public message
Zał Nr 12 Przedmiar usług.pdf pdf 86.83 2023-03-10 13:20:51 Public message
Załącznik Nr 13.docx docx 21.68 2023-03-10 13:20:51 Public message
15.03.2023 Zmiana ogłoszenia I.pdf pdf 57.55 2023-03-15 13:43:15 Public message
15.03.2023 odpowiedź na zapytania.pdf pdf 621.06 2023-03-15 13:43:47 Public message
1.2023 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 360.86 2023-03-22 08:12:51 Public message
1.2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 376.61 2023-03-22 10:12:10 Public message
1.2023 Informacja o wyniku na www-.pdf pdf 530.42 2023-03-27 12:39:18 Public message

Announcements

2023-03-27 12:39 Jacek Mizdalski Informacja o wyborze oferty

1.2023 Informacja o [...].pdf

2023-03-22 10:12 Jacek Mizdalski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1.2023 Informacja z [...].pdf

2023-03-22 08:12 Jacek Mizdalski INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

1.2023 Informacja o [...].pdf

2023-03-15 13:43 Jacek Mizdalski Odpowiedzi na zapytania

15.03.2023 odpowiedź [...].pdf

2023-03-15 13:43 Jacek Mizdalski zmiana ogłoszenia

15.03.2023 Zmiana og [...].pdf

2023-03-10 13:20 Jacek Mizdalski Zmiana ogłoszenia + Zmiana SWZ wraz z załącznikami

1 Zmiana ogłoszenia [...].pdf

1.2023 Zmiana SWZ.pd [...].pdf

SWZ pon. progu 215.0 [...].doc

Zal 1-9..doc

Zał Nr 1 do OPZ Wyka [...].pdf

Zał Nr 5 Umowa.docx

Zał Nr 10 Wykaz oświ [...].pdf

Zał Nr 11 Wykaz ośw [...].pdf

Zał Nr 12 Przedmiar [...].pdf

Załącznik Nr 13.docx

2023-02-21 13:59 Jacek Mizdalski Zmiana SWZ

1.2023 Ogłoszenie o [...].pdf

Zmiana ogłoszenia 2. [...].pdf

2023-02-21 13:57 Jacek Mizdalski The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-03 12:46 Jacek Mizdalski Zmiana ogłoszenia

1.2023 Ogłoszenie o [...].pdf

1.2023 Zmiana termin [...].pdf

2023-01-19 12:21 Jacek Mizdalski Zmiana ogłoszenia + Zmiana SWZ

1.2023 Ogłoszenie o [...].pdf

1.2023 Zmiana SWZ.pd [...].pdf

2023-01-16 07:41 Jacek Mizdalski Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. I ustawy z II września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - dalej: „ustawa Pzp” zmienia treść SWZ następująco:
W zał. nr 9 „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 10 tabeli „Zakres wykonywanej czynności” jest:
„Uwaga: z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia – wymaga się utrzymywanie pełnego pogotowia technicznego (minimum trzech brygad, po 2 osoby tj. w sumie 6 osób) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (od dnia podpisania umowy do dnia jej zakończenia, również w święta) z możliwością bezpośredniego kontaktu przez całą dobę w dni robocze i święta z osobami wytypowanymi do tego celu przez Wykonawcę; w celu natychmiastowej likwidacji usterek i awarii sieci oświetleniowej.”
Powinno być:
„Uwaga: z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia – wymaga się utrzymywanie pełnego pogotowia technicznego minimum 1 brygady, po 2 osoby przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (od dnia podpisania umowy do dnia jej zakończenia, również w święta) z możliwością bezpośredniego kontaktu przez całą dobę w dni robocze i święta z osobami wytypowanymi do tego celu przez Wykonawcę; w celu natychmiastowej likwidacji usterek i awarii sieci oświetleniowej.”
2023-01-09 14:01 Jacek Mizdalski Zmiana SWZ

1.2023 zmiana SWZ.pd [...].pdf

2023-01-09 13:57 Jacek Mizdalski Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania

1. 2023 01 05 FBSA O [...].pdf

1.2023 Zawiadomienie [...].pdf

2. operationDetailsF [...].pdf

3. operationDetailsF [...].pdf

4.odpis_pelny_421036 [...].pdf

5. pełn_SA.pdf

2023-01-09 13:53 Jacek Mizdalski Zmiana ogłoszenia

1.2023 Zmiana ogłosz [...].pdf

2023-01-04 12:15 Jacek Mizdalski Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, informuje że wpłynęły następujące zapytania:
1.Czy Zamawiający dopuszcza łączenie uprawień przez pracowników?
2. Dotyczy: Punkt 7.1.4. ppkt c)- Prosimy o informację czy w związku z zainstalowanym systemem sterowania oświetleniem Planet Green System (Załącznik nr 9 pkt 27.) w Parku Kościuszki Zamawiający wymaga zaświadczenia ze szkolenia z obsługi powyższego systemu?
3. Dotyczy: Punkt 7.1.4. ppkt b)- W związku z oczekiwaniami Zamawiającego dotyczącymi wykonywania przez Wykonawcę prac pod napięciem prosimy o informację ile podnośników (zwyżek) z 3-ech wymaganych powinno być dopuszczonych do prac pod napięciem?
na które zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy PZP, udziela następujących odpowiedzi:
Ad.1) Dopuszcza się łączenie uprawnień posiadanych przez poszczególnych pracowników,
Ad.2) Zamawiający wymaga zaświadczenia ze szkolenia z obsługi powyższego systemu lub referencji dotyczących budowy, obsługi i konserwacji ww. systemu,
Ad. 3 Wymaga się posiadanie minimum jednego podnośnika dopuszczonego do prac pod napięciem.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1432